http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
16/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K3
100N
77
200N
730
400N
3320
6210
1307
1TR
5905
3TR
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
10TR
03532
09967
20TR
45935
30TR
89326
ĐB
635811
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/01/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/01/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2,1,8,4 0 7,5
5,1 1 0,9,2,1
1,3 2 0,6
3 0,2,5
4 0
Chục Số Đơn vị
0,3 5 1,8
2 6 7
7,0,8,6 7 7
5 8 0,7
1 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
09/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K2
100N
62
200N
966
400N
6123
4656
4390
1TR
2189
3TR
79255
45174
22017
26485
36097
96806
69577
10TR
27070
83446
20TR
60728
30TR
88754
ĐB
959125
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/01/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/01/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 6
1 7
6 2 3,8,5
2 3
7,5 4 6
Chục Số Đơn vị
5,8,2 5 6,5,4
6,5,0,4 6 2,6
1,9,7 7 4,7,0
2 8 9,5
8 9 0,7
Kết quả xổ số Kiên Giang
02/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K1
100N
67
200N
412
400N
3734
1168
2379
1TR
0718
3TR
01120
27795
00864
74973
93429
88112
31432
10TR
55135
35911
20TR
74196
30TR
03264
ĐB
243063
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/01/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/01/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 1 2,8,2,1
1,1,3 2 0,9
7,6 3 4,2,5
3,6,6 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5
9 6 7,8,4,4,3
6 7 9,3
6,1 8
7,2 9 5,6
Kết quả xổ số Kiên Giang
26/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K4
100N
59
200N
462
400N
5322
4872
9244
1TR
0589
3TR
98343
10207
17538
31934
57615
59300
71064
10TR
92955
07697
20TR
87176
30TR
16159
ĐB
404086
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/12/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0
1 5
6,2,7 2 2
4 3 8,4
4,3,6 4 4,3
Chục Số Đơn vị
1,5 5 9,5,9
7,8 6 2,4
0,9 7 2,6
3 8 9,6
5,8,5 9 7
Kết quả xổ số Kiên Giang
19/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K3
100N
31
200N
773
400N
8115
2365
5787
1TR
9698
3TR
18134
13657
65852
07354
72717
82663
16058
10TR
77789
75784
20TR
28645
30TR
93752
ĐB
970659
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/12/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0
3 1 5,7
5,5 2
7,6 3 1,4
3,5,8 4 5
Chục Số Đơn vị
1,6,4 5 7,2,4,8,2,9
6 5,3
8,5,1 7 3
9,5 8 7,9,4
8,5 9 8
Kết quả xổ số Kiên Giang
12/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K2
100N
15
200N
758
400N
7721
2919
0757
1TR
1697
3TR
72852
72780
69684
48309
85828
80252
53927
10TR
10422
33212
20TR
89906
30TR
45057
ĐB
162134
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/12/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,6
2 1 5,9,2
5,5,2,1 2 1,8,7,2
3 4
8,3 4
Chục Số Đơn vị
1 5 8,7,2,2,7
0 6
5,9,2,5 7
5,2 8 0,4
1,0 9 7
Kết quả xổ số Kiên Giang
05/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K1
100N
44
200N
399
400N
6783
2093
1292
1TR
1934
3TR
01228
55120
30479
72152
69700
14344
58410
10TR
69535
57484
20TR
61045
30TR
32911
ĐB
071262
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/12/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/12/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0,1 0 0
1 1 0,1
9,5,6 2 8,0
8,9 3 4,5
4,3,4,8 4 4,4,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 2
6 2
7 9
2 8 3,4
9,7 9 9,3,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 12 ngày )
70  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
14  ( 8 ngày )
42  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )
48  ( 6 ngày )
56  ( 6 ngày )
90  ( 6 ngày )