http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N
24
200N
777
400N
7191
8380
6524
1TR
8298
3TR
25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351
10TR
60325
97899
20TR
37721
30TR
00957
ĐB
099904
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2,4
9,5,2 1 3
0 2 4,4,0,5,1
1 3 7
2,2,0 4
Chục Số Đơn vị
2 5 6,1,7
5,9 6
7,3,5 7 7
9 8 0
9 9 1,8,6,9
Kết quả xổ số Kiên Giang
19/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N
52
200N
543
400N
6886
1539
2978
1TR
2678
3TR
90978
16680
02592
78733
01522
86156
50057
10TR
74143
59038
20TR
49055
30TR
34085
ĐB
659215
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 5
5,9,2 2 2
4,3,4 3 9,3,8
4 3,3
Chục Số Đơn vị
5,8,1 5 2,6,7,5
8,5 6
5 7 8,8,8
7,7,7,3 8 6,0,5
3 9 2
Kết quả xổ số Kiên Giang
12/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K2
100N
54
200N
860
400N
4507
4482
8731
1TR
3695
3TR
38394
54972
07310
83484
63786
04546
59748
10TR
21045
99249
20TR
39480
30TR
13659
ĐB
152901
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,8 0 7,1
3,0 1 0
8,7 2
3 1
5,9,8 4 6,8,5,9
Chục Số Đơn vị
9,4 5 4,9
8,4 6 0
0 7 2
4 8 2,4,6,0
4,5 9 5,4
Kết quả xổ số Kiên Giang
05/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K1
100N
33
200N
671
400N
6243
2412
6637
1TR
2445
3TR
76598
54040
72211
82813
14821
24714
17657
10TR
69244
90036
20TR
68731
30TR
45058
ĐB
582019
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
7,1,2,3 1 2,1,3,4,9
1 2 1
3,4,1 3 3,7,6,1
1,4 4 3,5,0,4
Chục Số Đơn vị
4 5 7,8
3 6
3,5 7 1
9,5 8
1 9 8
Kết quả xổ số Kiên Giang
29/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K5
100N
39
200N
171
400N
1015
7022
6647
1TR
4904
3TR
60103
54114
07938
60800
64265
96670
53538
10TR
48222
88922
20TR
09425
30TR
71374
ĐB
615562
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 4,3,0
7 1 5,4
2,2,2,6 2 2,2,2,5
0 3 9,8,8
0,1,7 4 7
Chục Số Đơn vị
1,6,2 5
6 5,2
4 7 1,0,4
3,3 8
3 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
22/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K4
100N
13
200N
405
400N
4244
5418
7676
1TR
3811
3TR
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
10TR
88302
80370
20TR
44601
30TR
12899
ĐB
042104
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 5,2,1,4
1,6,0 1 3,8,1
7,2,0 2 2
1 3 7
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5
7 6 1
3 7 6,9,2,0,0
1 8 9
7,8,9 9 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
15/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N
54
200N
741
400N
4257
9293
1093
1TR
7102
3TR
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
10TR
98457
46656
20TR
42192
30TR
19873
ĐB
797080
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2
4 1 7
0,9 2
9,9,7 3
5 4 1,0,9,7
Chục Số Đơn vị
7 5 4,7,7,6
7,5 6
5,4,1,7,5 7 6,5,7,3
8 0
4 9 3,3,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )