http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
25/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/07/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Kiên Giang
18/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/07/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Kiên Giang
11/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/07/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Kiên Giang
04/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K1
100N
40
200N
343
400N
7419
2312
0097
1TR
0064
3TR
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
10TR
42593
65825
20TR
90970
30TR
29459
ĐB
509867
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/07/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/07/2021  
Chục Số Đơn vị
4,2,7 0
8 1 9,2
1,8 2 0,5
4,5,9 3 5,5
6 4 0,3
Chục Số Đơn vị
3,3,2 5 3,8,9
6 4,7
9,6 7 0
5 8 1,2
1,5 9 7,3
Kết quả xổ số Kiên Giang
27/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N
19
200N
205
400N
3580
0711
9513
1TR
3095
3TR
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
10TR
71656
78848
20TR
05559
30TR
16092
ĐB
428213
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/06/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,5,5 0 5,9
1 1 9,1,3,2,3
6,1,9 2 5,6
1,1 3
4 8
Chục Số Đơn vị
0,9,2 5 0,0,6,9
2,5 6 2
7
4 8 0
1,0,5 9 5,2
Kết quả xổ số Kiên Giang
20/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N
39
200N
960
400N
7501
2552
4468
1TR
5579
3TR
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
10TR
63006
30663
20TR
38993
30TR
90251
ĐB
217073
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/06/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 1,7,6
0,5,5 1 3,6
5 2 4
4,1,6,9,7 3 9
2 4 3
Chục Số Đơn vị
5 2,1,1
1,0 6 0,8,3
0 7 9,3
6 8 0
3,7 9 3
Kết quả xổ số Kiên Giang
13/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K2
100N
54
200N
142
400N
2166
4400
2118
1TR
0680
3TR
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
10TR
59677
75811
20TR
81530
30TR
86228
ĐB
219699
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,8,3 0 0,3
1 1 8,5,1
4,9 2 8
5,0 3 0
5,8 4 2
Chục Số Đơn vị
1 5 4,3,9
6 6 6
7 7 7
1,8,2 8 0,4,8
5,9 9 2,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )