http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
16/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N
92
200N
276
400N
2522
7105
0403
1TR
5078
3TR
34436
58617
55679
01985
25072
63631
05969
10TR
67843
01152
20TR
26935
30TR
73794
ĐB
945838
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,3
3 1 7
9,2,7,5 2 2
0,4 3 6,1,5,8
9 4 3
Chục Số Đơn vị
0,8,3 5 2
7,3 6 9
1 7 6,8,9,2
7,3 8 5
7,6 9 2,4
Kết quả xổ số Kiên Giang
09/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K2
100N
14
200N
140
400N
9895
8636
2667
1TR
4848
3TR
31213
06922
66779
16407
86509
66550
40049
10TR
40615
07489
20TR
17892
30TR
58646
ĐB
869227
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 7,9
1 4,3,5
2,9 2 2,7
1 3 6
1 4 0,8,9,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 0
3,4 6 7
6,0,2 7 9
4 8 9
7,0,4,8 9 5,2
Kết quả xổ số Kiên Giang
02/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K1
100N
94
200N
564
400N
1859
8964
1480
1TR
0722
3TR
38976
42487
03927
30580
56417
59489
54100
10TR
72815
84842
20TR
89624
30TR
96831
ĐB
360184
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8,0 0 0
3 1 7,5
2,4 2 2,7,4
3 1
9,6,6,2,8 4 2
Chục Số Đơn vị
1 5 9
7 6 4,4
8,2,1 7 6
8 0,7,0,9,4
5,8 9 4
Kết quả xổ số Kiên Giang
26/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K4
100N
40
200N
182
400N
6992
5247
1054
1TR
9931
3TR
54724
45171
62527
87990
78731
82068
27759
10TR
80068
62003
20TR
81495
30TR
93922
ĐB
737647
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 3
3,7,3 1
8,9,2 2 4,7,2
0 3 1,1
5,2 4 0,7,7
Chục Số Đơn vị
9 5 4,9
6 8,8
4,2,4 7 1
6,6 8 2
5 9 2,0,5
Kết quả xổ số Kiên Giang
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N
46
200N
766
400N
5735
2682
4445
1TR
1759
3TR
02379
02677
05147
10493
90231
09814
77099
10TR
50037
51979
20TR
10671
30TR
41803
ĐB
219024
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3
3,7 1 4
8 2 4
9,0 3 5,1,7
1,2 4 6,5,7
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
4,6 6 6
7,4,3 7 9,7,9,1
8 2
5,7,9,7 9 3,9
Kết quả xổ số Kiên Giang
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K2
100N
36
200N
804
400N
2550
2129
5133
1TR
0386
3TR
62042
25995
23479
14917
07907
80693
92269
10TR
56329
84171
20TR
17364
30TR
10012
ĐB
741575
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,7
7 1 7,2
4,1 2 9,9
3,9 3 6,3
0,6 4 2
Chục Số Đơn vị
9,7 5 0
3,8 6 9,4
1,0 7 9,1,5
8 6
2,7,6,2 9 5,3
Kết quả xổ số Kiên Giang
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K1
100N
73
200N
462
400N
8656
3229
1842
1TR
0019
3TR
70600
85920
22099
21850
97309
65872
69173
10TR
62470
76671
20TR
78343
30TR
44710
ĐB
879830
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2,5,7,1,3 0 0,9
7 1 9,0
6,4,7 2 9,0
7,7,4 3 0
4 2,3
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5 6 2
7 3,2,3,0,1
8
2,1,9,0 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )