http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
18/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N
59
200N
860
400N
2134
3808
0709
1TR
1584
3TR
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
10TR
24151
34314
20TR
12901
30TR
18325
ĐB
117782
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 8,9,1
5,0 1 7,4
8 2 8,5
3 4,5
3,8,1 4 0
Chục Số Đơn vị
3,9,2 5 9,1
7 6 0
1 7 6
0,2 8 4,2
5,0,9 9 9,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
11/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N
52
200N
427
400N
6038
0728
0954
1TR
3325
3TR
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
10TR
56168
32809
20TR
15498
30TR
32374
ĐB
376634
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
7 1
5,4 2 7,8,5
9 3 8,5,4
5,7,3 4 2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 2,4
0 6 0,8
2,7 7 7,1,4
3,2,6,9 8
0 9 3,8
Kết quả xổ số Đồng Nai
04/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N
82
200N
643
400N
2699
0825
3423
1TR
1997
3TR
24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739
10TR
76452
38065
20TR
04804
30TR
32704
ĐB
033323
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,4
3 1
8,4,5 2 5,3,3
4,2,2 3 5,8,1,9
0,0 4 3,2
Chục Số Đơn vị
2,3,5,6 5 5,2
6 5
9,8 7
3 8 2,7
9,3 9 9,7
Kết quả xổ số Đồng Nai
27/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K4
100N
89
200N
569
400N
0648
6119
0163
1TR
9083
3TR
19079
28938
85471
10709
66884
93399
71667
10TR
09492
31436
20TR
28094
30TR
09110
ĐB
171529
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
7 1 9,0
9 2 9
6,8 3 8,6
8,9 4 8
Chục Số Đơn vị
5
3 6 9,3,7
6 7 9,1
4,3 8 9,3,4
8,6,1,7,0,9,2 9 9,2,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
20/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N
63
200N
961
400N
7069
3150
4822
1TR
4337
3TR
71340
37758
79154
34631
73141
45344
46395
10TR
81423
25287
20TR
70057
30TR
65619
ĐB
907299
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
6,3,4 1 9
2 2 2,3
6,2 3 7,1
5,4 4 0,1,4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8,4,7
6 3,1,9
3,8,5 7
5 8 7
6,1,9 9 5,9
Kết quả xổ số Đồng Nai
13/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K2
100N
50
200N
123
400N
7517
5796
9260
1TR
3103
3TR
03732
25076
60257
61790
07189
42751
61425
10TR
45396
58517
20TR
18236
30TR
99606
ĐB
027714
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,9 0 3,6
5 1 7,7,4
3 2 3,5
2,0 3 2,6
1 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,1
9,7,9,3,0 6 0
1,5,1 7 6
8 9
8 9 6,0,6
Kết quả xổ số Đồng Nai
06/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K1
100N
59
200N
700
400N
0641
4702
2358
1TR
1197
3TR
36775
13742
27028
44046
85783
18148
00378
10TR
97293
77276
20TR
19725
30TR
21133
ĐB
191230
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,2
4 1
0,4 2 8,5
8,9,3 3 3,0
4 1,2,6,8
Chục Số Đơn vị
7,2 5 9,8
4,7 6
9 7 5,8,6
5,2,4,7 8 3
5 9 7,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )