http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
19/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K3
100N
85
200N
323
400N
1885
9990
8274
1TR
8189
3TR
26108
08267
23635
68446
62069
65442
95851
10TR
03801
30398
20TR
39429
30TR
25434
ĐB
925862
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,1
5,0 1
4,6 2 3,9
2 3 5,4
7,3 4 6,2
Chục Số Đơn vị
8,8,3 5 1
4 6 7,9,2
6 7 4
0,9 8 5,5,9
8,6,2 9 0,8
Kết quả xổ số Đồng Nai
12/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K2
100N
68
200N
228
400N
8683
0771
7776
1TR
2992
3TR
71974
26549
79562
17601
67477
20463
70302
10TR
95704
44657
20TR
21096
30TR
65383
ĐB
369574
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,2,4
7,0 1
9,6,0 2 8
8,6,8 3
7,0,7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 7
7,9 6 8,2,3
7,5 7 1,6,4,7,4
6,2 8 3,3
4 9 2,6
Kết quả xổ số Đồng Nai
05/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé:
100N -
200N -
400N -
1TR -
3TR -
10TR -
20TR -
30TR -
ĐB -
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đồng Nai
29/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K5
100N
83
200N
120
400N
4970
8282
2144
1TR
2654
3TR
30137
98011
14218
67980
09411
94350
63401
10TR
81439
50275
20TR
66822
30TR
54024
ĐB
570453
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,8,5 0 1
1,1,0 1 1,8,1
8,2 2 0,2,4
8,5 3 7,9
4,5,2 4 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,0,3
6
3 7 0,5
1 8 3,2,0
3 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
22/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K4
100N
87
200N
485
400N
8747
7914
8262
1TR
8708
3TR
34223
09028
36396
06217
58174
64798
38390
10TR
62083
62916
20TR
50849
30TR
83031
ĐB
449809
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,9
3 1 4,7,6
6 2 3,8
2,8 3 1
1,7 4 7,9
Chục Số Đơn vị
8 5
9,1 6 2
8,4,1 7 4
0,2,9 8 7,5,3
4,0 9 6,8,0
Kết quả xổ số Đồng Nai
15/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N
78
200N
118
400N
2614
3598
7416
1TR
9637
3TR
65762
85019
00929
55053
94966
44430
49395
10TR
35197
41093
20TR
15700
30TR
97565
ĐB
098850
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0,5 0 0
1 8,4,6,9
6 2 9
5,9 3 7,0
1 4
Chục Số Đơn vị
9,6 5 3,0
1,6 6 2,6,5
3,9 7 8
7,1,9 8
1,2 9 8,5,7,3
Kết quả xổ số Đồng Nai
08/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N
98
200N
766
400N
8332
7567
2228
1TR
0763
3TR
60588
37832
98213
80491
59501
07794
08164
10TR
03177
96697
20TR
31168
30TR
09893
ĐB
930917
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1
9,0 1 3,7
3,3 2 8
6,1,9 3 2,2
9,6 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6,7,3,4,8
6,7,9,1 7 7
9,2,8,6 8 8
9 8,1,4,7,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )