http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
16/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C1
100N
59
200N
158
400N
8285
5211
0281
1TR
8733
3TR
84850
03421
50159
25019
65401
15044
99398
10TR
64687
64802
20TR
53557
30TR
40659
ĐB
414541
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/01/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/01/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,2
1,8,2,0,4 1 1,9
0 2 1
3 3 3
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
8 5 9,8,0,9,7,9
6
8,5 7
5,9 8 5,1,7
5,5,1,5 9 8
Kết quả xổ số Tiền Giang
09/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B1
100N
22
200N
222
400N
6960
6864
7817
1TR
5958
3TR
81264
65987
15189
40340
06042
15140
57410
10TR
78219
91375
20TR
81162
30TR
13308
ĐB
565089
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/01/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/01/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,4,1 0 8
1 7,0,9
2,2,4,6 2 2,2
3
6,6 4 0,2,0
Chục Số Đơn vị
7 5 8
6 0,4,4,2
1,8 7 5
5,0 8 7,9,9
8,1,8 9
Kết quả xổ số Tiền Giang
02/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A1
100N
83
200N
865
400N
7985
0638
2943
1TR
1286
3TR
78747
25649
83539
68056
45190
42558
88981
10TR
81002
86907
20TR
46126
30TR
47187
ĐB
764841
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/01/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/01/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,7
8,4 1
0 2 6
8,4 3 8,9
4 3,7,9,1
Chục Số Đơn vị
6,8 5 6,8
8,5,2 6 5
4,0,8 7
3,5 8 3,5,6,1,7
4,3 9 0
Kết quả xổ số Tiền Giang
26/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D12
100N
31
200N
880
400N
2171
6423
0674
1TR
6042
3TR
02438
99158
85949
72488
17823
55790
27157
10TR
70219
60004
20TR
02290
30TR
18809
ĐB
033732
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/12/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8,9,9 0 4,9
3,7 1 9
4,3 2 3,3
2,2 3 1,8,2
7,0 4 2,9
Chục Số Đơn vị
5 8,7
6
5 7 1,4
3,5,8 8 0,8
4,1,0 9 0,0
Kết quả xổ số Tiền Giang
19/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C12
100N
04
200N
542
400N
9568
1049
7369
1TR
3421
3TR
95516
72864
67076
84678
14086
41795
39854
10TR
27701
06940
20TR
43831
30TR
22393
ĐB
377628
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/12/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/12/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,1
2,0,3 1 6
4 2 1,8
9 3 1
0,6,5 4 2,9,0
Chục Số Đơn vị
9 5 4
1,7,8 6 8,9,4
7 6,8
6,7,2 8 6
4,6 9 5,3
Kết quả xổ số Tiền Giang
12/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B12
100N
40
200N
690
400N
0669
9673
4375
1TR
6797
3TR
45471
80841
41837
60705
09545
13817
92912
10TR
74004
35469
20TR
74012
30TR
91926
ĐB
666065
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/12/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/12/2021  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 5,4
7,4 1 7,2,2
1,1 2 6
7 3 7
0 4 0,1,5
Chục Số Đơn vị
7,0,4,6 5
2 6 9,9,5
9,3,1 7 3,5,1
8
6,6 9 0,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
05/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A12
100N
78
200N
075
400N
2686
7789
3065
1TR
1649
3TR
71955
24823
57734
26866
69610
84718
41736
10TR
28674
64777
20TR
61130
30TR
90048
ĐB
061235
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/12/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/12/2021  
Chục Số Đơn vị
1,3 0
1 0,8
2 3
2 3 4,6,0,5
3,7 4 9,8
Chục Số Đơn vị
7,6,5,3 5 5
8,6,3 6 5,6
7 7 8,5,4,7
7,1,4 8 6,9
8,4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )