http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
25/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSTG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/07/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
18/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSTG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/07/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
11/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSTG
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/07/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Tiền Giang
04/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A7
100N
89
200N
990
400N
4196
3992
6427
1TR
4517
3TR
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
10TR
40977
19874
20TR
09517
30TR
97437
ĐB
220816
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/07/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/07/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 7,4,7,6
9 2 7,4,5
3 7
2,4,1,7 4 7,4
Chục Số Đơn vị
9,2 5
9,1 6
2,1,4,7,7,1,3 7 7,7,4
8 9
8 9 0,6,2,5
Kết quả xổ số Tiền Giang
27/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D6
100N
22
200N
821
400N
8424
3822
0464
1TR
8123
3TR
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
10TR
90856
96478
20TR
52761
30TR
86200
ĐB
523343
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/06/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0
2,6 1 5
2,2,6 2 2,1,4,2,3,8
2,8,4 3 0
2,6 4 3
Chục Số Đơn vị
1,6 5 6
5 6 4,2,5,1
7 8
2,9,7 8 3
9 8
Kết quả xổ số Tiền Giang
20/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C6
100N
60
200N
037
400N
2014
5444
6076
1TR
0508
3TR
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25272
10TR
84888
57753
20TR
65720
30TR
53974
ĐB
372174
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/06/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,9,2 0 8,1
0 1 4,6
7 2 0
5 3 7,7
1,4,7,7 4 4
Chục Số Đơn vị
5 3
7,8,1 6 0
3,9,3 7 6,2,4,4
0,8 8 6,8
9 7,0
Kết quả xổ số Tiền Giang
13/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B6
100N
30
200N
553
400N
2307
9960
4517
1TR
7987
3TR
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
10TR
74232
71366
20TR
57156
30TR
70139
ĐB
848912
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 7
1 7,8,2
2,8,3,1 2 2
5,6 3 0,2,9
9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,6
6,5 6 0,3,6
0,1,8 7 8
7,1 8 7,2
3 9 5,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )