http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tiền Giang
26/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D6
100N
81
200N
997
400N
5498
2771
2287
1TR
1265
3TR
37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639
10TR
47954
30982
20TR
29551
30TR
97745
ĐB
579182
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8,7,5 1 5,7,6
2,8,8 2 2
3 9
5 4 5
Chục Số Đơn vị
6,1,4 5 4,1
1 6 5,9,7
9,8,6,1 7 1
9 8 1,7,2,2
6,3 9 7,8
Kết quả xổ số Tiền Giang
19/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C6
100N
42
200N
184
400N
1435
6456
3110
1TR
4018
3TR
28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562
10TR
28094
86814
20TR
22100
30TR
63473
ĐB
291304
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 5,0,4
5 1 0,8,4,4
4,6 2
7 3 5
8,1,9,1,0 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,6,0 5 6,1
5 6 8,5,2
7 3
1,6,4 8 4
9 4
Kết quả xổ số Tiền Giang
12/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B6
100N
24
200N
394
400N
4079
3573
4641
1TR
3850
3TR
83064
84797
49783
82536
38895
53485
91071
10TR
23941
22638
20TR
94911
30TR
46513
ĐB
175553
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,7,4,1 1 1,3
2 4
7,8,1,5 3 6,8
2,9,6 4 1,1
Chục Số Đơn vị
9,8 5 0,3
3 6 4
9 7 9,3,1
3 8 3,5
7 9 4,7,5
Kết quả xổ số Tiền Giang
05/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A6
100N
39
200N
764
400N
8196
7679
7683
1TR
0372
3TR
40397
50012
02102
33196
06522
12725
76768
10TR
15479
47457
20TR
50166
30TR
52485
ĐB
601171
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
7 1 2
7,1,0,2 2 2,5
8 3 9
6 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 7
9,9,6 6 4,8,6
9,5 7 9,2,9,1
6 8 3,5
3,7,7 9 6,7,6
Kết quả xổ số Tiền Giang
29/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E5
100N
40
200N
891
400N
9170
0924
0657
1TR
4328
3TR
70406
49211
01550
51829
05689
62287
05397
10TR
25688
23234
20TR
77354
30TR
92955
ĐB
993715
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,5 0 6
9,1 1 1,5
2 4,8,9
3 4
2,3,5 4 0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 7,0,4,5
0 6
5,8,9 7 0
2,8 8 9,7,8
2,8 9 1,7
Kết quả xổ số Tiền Giang
22/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D5
100N
77
200N
255
400N
6543
2990
1302
1TR
4415
3TR
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
10TR
48839
24604
20TR
11628
30TR
74635
ĐB
348702
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,7,4,2
1 5
0,0 2 7,8
4 3 9,5
0 4 3
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 5,7,9
6 8,9
7,7,0,5,2 7 7,7
6,2 8
6,5,3 9 0
Kết quả xổ số Tiền Giang
15/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N
52
200N
551
400N
7756
2725
3723
1TR
6299
3TR
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
10TR
91926
21862
20TR
40302
30TR
20601
ĐB
303326
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,1
5,8,0 1
5,8,5,9,6,0 2 5,3,8,6,6
2,7 3
4
Chục Số Đơn vị
2 5 2,1,6,2
5,9,2,2 6 2
7 3
2 8 2,1
9 9 9,6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )