http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 28/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Lắk
28/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
09
250N
632
500N
0807
4060
0447
1TR
9254
2,5TR
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
5TR
03975
25896
10TR
30424
40TR
41133
ĐB
612861
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 9,7,3,4
6 1 3,3,0
3,4,5 2 4
1,1,0,3 3 2,3
5,0,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
7 5 4,2
9 6 0,1
0,4 7 5
8
0 9 6
Kết quả xổ số Đắk Lắk
21/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
81
250N
548
500N
2639
3023
8139
1TR
8698
2,5TR
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
5TR
67527
72397
10TR
87585
40TR
45308
ĐB
022690
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,8
8 1
2 3,7
2 3 9,9
4 8,7
Chục Số Đơn vị
5,0,8 5 8,5
6 9
4,2,9 7
4,9,5,0 8 1,5
3,3,9,9,6 9 8,9,9,7,0
Kết quả xổ số Đắk Lắk
14/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
17
250N
013
500N
1962
0233
6845
1TR
1185
2,5TR
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
5TR
32871
08597
10TR
80867
40TR
97602
ĐB
782690
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,9 0 2
7 1 7,3
6,9,0 2 0
1,3,9,8 3 3
9 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,8 5
6 2,7
1,9,6 7 1
8 5,9,3
8 9 3,4,2,7,0
Kết quả xổ số Đắk Lắk
07/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
78
250N
513
500N
0509
7490
7247
1TR
4470
2,5TR
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
5TR
14457
18458
10TR
97324
40TR
17343
ĐB
351704
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9,3,4
1 3,9,8
5 2 4
1,0,4 3
2,0 4 7,3
Chục Số Đơn vị
5 2,8,7,8
6 7
4,6,5 7 8,0,8
7,5,1,7,5 8
0,1 9 0
Kết quả xổ số Đắk Lắk
31/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
44
250N
041
500N
1370
7517
3899
1TR
4638
2,5TR
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
5TR
43634
94910
10TR
76826
40TR
83054
ĐB
549979
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,8,1 0
4 1 7,0
2 5,5,6
7 3 8,4
4,3,5 4 4,1,0
Chục Số Đơn vị
2,6,2 5 4
7,2 6 5
1 7 0,6,3,9
3 8 0
9,7 9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk
24/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
46
250N
732
500N
5280
6952
5551
1TR
9255
2,5TR
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
5TR
01798
47578
10TR
56421
40TR
34250
ĐB
076502
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,5 0 2,4,2
5,5,2 1
3,5,0,0 2 1
3 2,0
0,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5,9,7 5 2,1,5,1,0
4 6
7 5,4,8
9,7 8 0
9 5,8
Kết quả xổ số Đắk Lắk
17/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N
60
250N
834
500N
0890
8166
7656
1TR
2083
2,5TR
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
5TR
85615
22703
10TR
69454
40TR
91676
ĐB
211683
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3
7 1 2,5
1 2
8,0,8 3 4,5
3,5,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6,4,4
6,5,6,7 6 0,6,6
7 1,6
8 3,9,3
8,9 9 0,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )