http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
24/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSBP
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
17/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSBP
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
10/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSBP
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Bình Phước
03/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1-21
100N
63
200N
241
400N
4253
3635
9478
1TR
6662
3TR
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
10TR
98082
96851
20TR
63039
30TR
17334
ĐB
664013
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/07/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
4,5 1 3,5,3,2,2,3
6,1,1,8 2
6,5,1,6,1,5,1 3 5,9,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
3,1 5 3,3,1
6 3,2,3
7 8
7 8 2
3 9
Kết quả xổ số Bình Phước
26/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4-21
100N
38
200N
004
400N
1461
7442
1521
1TR
2613
3TR
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
10TR
15069
72056
20TR
43942
30TR
48740
ĐB
028654
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 4
6,2,5 1 3,2
4,1,4,4 2 1
1 3 8,5
0,5 4 2,2,2,0
Chục Số Đơn vị
8,3 5 1,9,6,4
5 6 1,0,9
7
3 8 5
5,6 9
Kết quả xổ số Bình Phước
19/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3-21
100N
29
200N
966
400N
1155
0777
7460
1TR
3622
3TR
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
10TR
97845
49922
20TR
43622
30TR
21722
ĐB
887162
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6 0
6,3 1 3,6
2,2,2,2,6 2 9,2,2,2,2
1,9 3 1
4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
6,1,8 6 6,0,0,1,2
7 7 7
8 6
2 9 3
Kết quả xổ số Bình Phước
12/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2-21
100N
54
200N
495
400N
4771
2237
9051
1TR
4543
3TR
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
10TR
84433
24545
20TR
33884
30TR
85886
ĐB
836475
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0
7,5 1
9 2
4,3 3 7,3
5,8 4 3,8,5
Chục Số Đơn vị
9,4,7 5 4,1
6,7,8 6 6,8
3,9 7 1,6,5
4,6,9 8 4,6
9 5,2,7,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )