http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
15/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3N24
100N
96
200N
719
400N
9470
4795
5496
1TR
5517
3TR
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
10TR
23510
90083
20TR
49255
30TR
28535
ĐB
464697
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
2,3,6 1 9,7,7,0
2 1
6,8 3 1,5
4 7
Chục Số Đơn vị
9,5,3 5 5
9,9 6 3,1
1,4,1,9 7 0
9 8 3
1 9 6,5,6,8,7
Kết quả xổ số Bình Phước
08/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2N24
100N
42
200N
124
400N
0000
8149
5358
1TR
7506
3TR
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
10TR
62347
90820
20TR
38602
30TR
52962
ĐB
070194
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,6,4,6,2
1 1 1
4,0,6 2 4,0
7 3 7
2,0,6,9 4 2,9,7
Chục Số Đơn vị
6 5 8
0,0 6 5,4,2
3,4 7 3
5 8
4 9 4
Kết quả xổ số Bình Phước
01/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K1N24
100N
84
200N
308
400N
1422
5721
1375
1TR
5694
3TR
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
10TR
76504
62252
20TR
82255
30TR
72148
ĐB
960451
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0 8,9,4
2,5 1 0
2,5 2 2,1
3 5,0,9
8,9,0 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,3,5 5 2,5,1
6
4 7 5
0,4 8 4,0
0,3 9 4
Kết quả xổ số Bình Phước
25/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4N24
100N
29
200N
513
400N
7660
3103
9364
1TR
6119
3TR
32042
87682
55045
11938
95408
37455
34036
10TR
32071
75213
20TR
41715
30TR
39687
ĐB
840032
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,8
7 1 3,9,3,5
4,8,3 2 9
1,0,1 3 8,6,2
6 4 2,5
Chục Số Đơn vị
4,5,1 5 5
3 6 0,4
8 7 1
3,0 8 2,7
2,1 9
Kết quả xổ số Bình Phước
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3N24
100N
41
200N
288
400N
9328
7836
8780
1TR
5971
3TR
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
10TR
80979
21314
20TR
90507
30TR
70309
ĐB
806781
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 2,7,9
4,7,8 1 0,4
0 2 8
9 3 6,4
3,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7
3,8 6
5,0 7 1,9,9
8,2 8 8,0,6,1
7,7,0 9 3
Kết quả xổ số Bình Phước
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2N24
100N
65
200N
330
400N
2642
0213
5372
1TR
1005
3TR
04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
10TR
91177
42499
20TR
45481
30TR
23992
ĐB
490251
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 5
8,5 1 3
4,7,9 2 5,8
1,9 3 0
4 4 2,8,4
Chục Số Đơn vị
6,0,8,2 5 1
6 5
7 7 2,0,7
4,2 8 5,1
9 9 3,9,2
Kết quả xổ số Bình Phước
04/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1N24
100N
55
200N
714
400N
1879
4743
5134
1TR
1109
3TR
55764
33161
75406
94074
89014
72494
12848
10TR
49915
84990
20TR
27275
30TR
94022
ĐB
988650
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9,6
6 1 4,4,5
2 2 2
4 3 4
1,3,6,7,1,9 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,1,7 5 5,0
0 6 4,1
7 9,4,5
4 8
7,0 9 4,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )