http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Phước
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K322
100N
84
200N
768
400N
4252
5769
2999
1TR
9910
3TR
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
10TR
15534
61150
20TR
67872
30TR
41495
ĐB
426566
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6,4,5 0
4 1 0
5,7 2 8
3 4
8,3 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 2,0
6,6 6 8,9,0,8,6,6
7 9,2
6,2,6 8 4
6,9,7 9 9,5
Kết quả xổ số Bình Phước
14/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K222
100N
03
200N
330
400N
6179
3117
1309
1TR
2198
3TR
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
10TR
25252
48798
20TR
72733
30TR
05230
ĐB
765353
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 3,9
1 7
6,5,5 2 5
0,3,5 3 0,3,0
4
Chục Số Đơn vị
2,5 5 2,5,2,3
6 7,2
1,6,8 7 9,8
9,7,9 8 7
7,0 9 8,8
Kết quả xổ số Bình Phước
07/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K122
100N
55
200N
324
400N
8211
9624
0520
1TR
0621
3TR
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
10TR
31251
92604
20TR
18012
30TR
91609
ĐB
827262
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 7,4,1,1,4,9
1,2,0,0,5 1 1,2
1,6 2 4,4,0,1,7
4 3
2,2,0,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0,1
6 2
0,2 7
8
0 9
Kết quả xổ số Bình Phước
30/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K522
100N
27
200N
602
400N
4804
3274
2226
1TR
7708
3TR
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
10TR
84001
76822
20TR
92318
30TR
67049
ĐB
198358
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,4,8,3,0,1
4,0 1 8
0,2 2 7,6,2
0,4,7 3
0,7 4 3,1,9
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8
2 6
2 7 4,3,5
0,1,5 8
4 9 5
Kết quả xổ số Bình Phước
23/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K422
100N
93
200N
394
400N
4812
3273
6880
1TR
2053
3TR
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
10TR
29196
40081
20TR
49798
30TR
75144
ĐB
459149
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 6,2,9
6,8 1 2,7
1,0 2
9,7,5 3 0
9,4 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5 3
0,6,9 6 6,1
1 7 3
9 8 0,1
0,4 9 3,4,6,8
Kết quả xổ số Bình Phước
16/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K322
100N
18
200N
289
400N
5545
0300
9321
1TR
7226
3TR
53049
91846
83465
16445
75908
59330
87876
10TR
98692
12772
20TR
45297
30TR
57428
ĐB
576870
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,3,7 0 0,8
2 1 8
9,7 2 1,6,8
3 0
4 5,9,6,5
Chục Số Đơn vị
4,6,4 5
2,4,7 6 5
9 7 6,2,0
1,0,2 8 9
8,4 9 2,7
Kết quả xổ số Bình Phước
09/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2-22
100N
42
200N
118
400N
4824
5108
2699
1TR
3307
3TR
29330
66696
30846
92825
68123
89991
92831
10TR
70807
68537
20TR
06625
30TR
91800
ĐB
735286
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 8,7,7,0
9,3 1 8
4 2 4,5,3,5
2 3 0,1,7
2 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2,2 5
9,4,8 6
0,0,3 7
1,0 8 6
9 9 9,6,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )