http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả Xổ số điện toán

Xổ số điện toán - Ngày: 17/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 16/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 16/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 16/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 15/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 14/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 13/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 12/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 11/09/2021

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/09/2021
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/09/2021
 
 
 
 
Xem thêm

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 86 ngày )
49  ( 81 ngày )
99  ( 81 ngày )
33  ( 80 ngày )
05  ( 79 ngày )
65  ( 79 ngày )
71  ( 78 ngày )
94  ( 78 ngày )
04  ( 77 ngày )

Miền Bắc

20  ( 17 ngày )
33  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
03  ( 11 ngày )
56  ( 10 ngày )
69  ( 10 ngày )
18  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
85  ( 12 ngày )
88  ( 11 ngày )
14  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
69  ( 8 ngày )
04  ( 7 ngày )
45  ( 7 ngày )
46  ( 7 ngày )