http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả Xổ số điện toán

Xổ số điện toán - Ngày: 30/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 30/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 30/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 29/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 29/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 28/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 27/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 26/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 25/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 24/06/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/06/2022
 
 
 
 
Xem thêm

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )