http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
25/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSDL
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/07/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đà Lạt
18/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSDL
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/07/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đà Lạt
11/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSDL
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/07/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Đà Lạt
04/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K1
100N
04
200N
128
400N
1143
1855
3137
1TR
6054
3TR
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
10TR
29213
72985
20TR
26773
30TR
10784
ĐB
273435
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/07/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 4
2,5 1 3
2 8,1,9
4,9,7,4,1,7 3 7,5
0,5,5,8 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5,8,3 5 5,4,1,4
6
3 7 3,3
2 8 5,4
2 9 3
Kết quả xổ số Đà Lạt
27/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K4
100N
03
200N
341
400N
2577
3228
2074
1TR
5259
3TR
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
10TR
92517
92643
20TR
22514
30TR
39300
ĐB
960198
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,6,0 0 3,0
4,5 1 7,4
2 8,3
0,2,4 3 0,8
7,1 4 1,3
Chục Số Đơn vị
5 9,1,7
6 0
7,5,1 7 7,4
2,8,3,9 8 8
5 9 8
Kết quả xổ số Đà Lạt
20/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K3
100N
82
200N
685
400N
2566
9269
2970
1TR
7583
3TR
02388
91308
70191
51232
03301
84642
59939
10TR
86894
55282
20TR
77389
30TR
16845
ĐB
491178
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,1
9,0 1
8,3,4,8 2
8 3 2,9
9 4 2,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5
6 6 6,9
7 0,8
8,0,7 8 2,5,3,8,2,9
6,3,8 9 1,4
Kết quả xổ số Đà Lạt
13/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K2
100N
94
200N
907
400N
8299
2308
1159
1TR
7085
3TR
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
10TR
00546
03164
20TR
57417
30TR
15912
ĐB
917483
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,8,1,5
0,6 1 7,2
9,1 2 6
8 3
9,7,6 4 6
Chục Số Đơn vị
8,0 5 9
2,4 6 1,4
0,1 7 9,4
0 8 5,3
9,5,7 9 4,9,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )