http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
22/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100N
71
200N
770
400N
0127
1901
4983
1TR
8249
3TR
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
10TR
87361
26516
20TR
10930
30TR
42292
ĐB
250168
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 1,8
7,0,7,5,6 1 6
9 2 7
8,5 3 0
4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 3,1
1 6 1,8
2,7 7 1,0,1,7
0,8,6 8 3,8
4 9 5,2
Kết quả xổ số Đà Lạt
15/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: DL5K3
100N
87
200N
531
400N
4829
8727
7685
1TR
9431
3TR
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
10TR
91736
70964
20TR
67429
30TR
46306
ĐB
143945
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6
3,3,3 1
2 9,7,4,9
3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8
Kết quả xổ số Đà Lạt
08/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100N
70
200N
434
400N
3268
8864
5473
1TR
3210
3TR
19047
31728
39011
72689
91356
01205
14317
10TR
15799
71582
20TR
17822
30TR
65051
ĐB
836464
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5
1,5 1 0,1,7
8,2 2 8,2
7 3 4
3,6,6 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 6,1
5 6 8,4,4
4,1 7 0,3
6,2 8 9,2
8,9 9 9
Kết quả xổ số Đà Lạt
01/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K1
100N
20
200N
783
400N
9533
3634
0356
1TR
6957
3TR
05142
30698
44783
35320
54402
14074
10596
10TR
26625
67161
20TR
13415
30TR
88757
ĐB
453890
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,9 0 2
6 1 5
4,0 2 0,0,5
8,3,8 3 3,4
3,7 4 2
Chục Số Đơn vị
2,1 5 6,7,7
5,9 6 1
5,5 7 4
9 8 3,3
9 8,6,0
Kết quả xổ số Đà Lạt
24/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K4
100N
30
200N
279
400N
2241
4327
3977
1TR
4593
3TR
08968
40304
07380
83882
03659
14529
72464
10TR
09367
38134
20TR
56056
30TR
34559
ĐB
603362
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 4
4 1
8,6 2 7,9
9 3 0,4
0,6,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 9,6,9
5 6 8,4,7,2
2,7,6 7 9,7
6 8 0,2
7,5,2,5 9 3
Kết quả xổ số Đà Lạt
17/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: DL4K3
100N
07
200N
106
400N
9161
1561
1873
1TR
3847
3TR
17891
77521
98374
14047
65398
48660
23096
10TR
96915
65411
20TR
69649
30TR
82951
ĐB
877760
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 7,6
6,6,9,2,1,5 1 5,1
2 1
7 3
7 4 7,7,9
Chục Số Đơn vị
1 5 1
0,9 6 1,1,0,0
0,4,4 7 3,4
9 8
4 9 1,8,6
Kết quả xổ số Đà Lạt
10/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K2
100N
09
200N
134
400N
0701
4612
9295
1TR
4596
3TR
44067
67659
11035
53223
57742
58226
22693
10TR
98493
40228
20TR
93673
30TR
82913
ĐB
277525
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,1
0 1 2,3
1,4 2 3,6,8,5
2,9,9,7,1 3 4,5
3 4 2
Chục Số Đơn vị
9,3,2 5 9
9,2 6 7
6 7 3
2 8
0,5 9 5,6,3,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )