http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đà Lạt
04/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K1
100N
78
200N
860
400N
7946
9425
9204
1TR
5252
3TR
51403
03058
02378
83624
93123
29168
26640
10TR
32101
35138
20TR
00840
30TR
27148
ĐB
560921
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,4 0 4,3,1
0,2 1
5 2 5,4,3,1
0,2 3 8
0,2 4 6,0,0,8
Chục Số Đơn vị
2 5 2,8
4 6 0,8
7 8,8
7,5,7,6,3,4 8
9
Kết quả xổ số Đà Lạt
28/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100N
94
200N
604
400N
5600
0254
3631
1TR
3287
3TR
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
10TR
58184
14911
20TR
30252
30TR
20604
ĐB
716889
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,4
3,3,1 1 3,1
5,5 2 6
1 3 1,1
9,0,5,7,8,8,0 4
Chục Số Đơn vị
5 4,2,2
8,2 6
8 7 4
8 7,6,4,4,9
8 9 4
Kết quả xổ số Đà Lạt
21/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K3
100N
61
200N
666
400N
8581
5910
2723
1TR
7195
3TR
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
10TR
73956
24239
20TR
85826
30TR
89533
ĐB
504732
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0,2,7,0 0 0,0
6,8 1 0
3 2 3,0,6
2,3 3 9,3,2
7 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6
6,7,7,5,2 6 1,6
7 6,0,6,4
8 1
3 9 5
Kết quả xổ số Đà Lạt
14/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100N
32
200N
862
400N
4394
8514
9447
1TR
8697
3TR
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
10TR
49841
29363
20TR
57701
30TR
43715
ĐB
976255
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,1
3,4,0 1 4,6,6,5
3,6 2
6 3 2,1
9,1 4 7,1
Chục Số Đơn vị
6,7,1,5 5 5
1,1 6 2,5,3
4,9 7 5
8
0 9 4,7
Kết quả xổ số Đà Lạt
07/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K1
100N
26
200N
925
400N
7867
4256
6350
1TR
5898
3TR
66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899
10TR
83018
00367
20TR
79096
30TR
95879
ĐB
840440
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
1,8 1 1,8
2 6,5,8
8 3 6
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 6,0
2,5,3,9 6 7,7
6,6 7 9,9
9,2,1 8 1,3
7,9,7 9 8,9,6
Kết quả xổ số Đà Lạt
30/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K5
100N
27
200N
515
400N
8460
9943
9233
1TR
9723
3TR
16192
68535
16416
72308
78191
51734
47827
10TR
44377
14655
20TR
04707
30TR
12131
ĐB
617283
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,7
9,3 1 5,6
9 2 7,3,7
4,3,2,8 3 3,5,4,1
3 4 3
Chục Số Đơn vị
1,3,5 5 5
1 6 0
2,2,7,0 7 7
0 8 3
9 2,1
Kết quả xổ số Đà Lạt
23/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K4
100N
54
200N
036
400N
9245
7933
8622
1TR
3024
3TR
52614
11886
41111
02513
69386
37058
88010
10TR
47264
35731
20TR
20929
30TR
03192
ĐB
227371
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
1,3,7 1 4,1,3,0
2,9 2 2,4,9
3,1 3 6,3,1
5,2,1,6 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,8
3,8,8 6 4
7 1
5 8 6,6
2 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )