http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
21/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV03
100N
89
200N
834
400N
4174
6280
1953
1TR
2661
3TR
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
10TR
34356
05675
20TR
73186
30TR
07336
ĐB
290538
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/01/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/01/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
6 1
2,3 2 2,5
5 3 4,2,6,8
3,7 4
Chục Số Đơn vị
6,6,6,2,7 5 3,7,6
5,8,3 6 1,5,5,5
5 7 4,5
3 8 9,0,6
8 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
14/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV02
100N
45
200N
681
400N
9472
1997
5018
1TR
7412
3TR
56237
17204
74850
65783
12712
74824
83718
10TR
05908
60207
20TR
86017
30TR
62642
ĐB
042902
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/01/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/01/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,8,7,2
8 1 8,2,2,8,7
7,1,1,4,0 2 4
8 3 7
0,2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 0
6
9,3,0,1 7 2
1,1,0 8 1,3
9 7
Kết quả xổ số Trà Vinh
07/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV01
100N
84
200N
099
400N
1340
1797
2531
1TR
3993
3TR
43886
64084
48171
07860
44327
62616
10849
10TR
01859
17195
20TR
83787
30TR
86095
ĐB
135363
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/01/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/01/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6 0
3,7 1 6
2 7
9,6 3 1
8,8 4 0,9
Chục Số Đơn vị
9,9 5 9
8,1 6 0,3
9,2,8 7 1
8 4,6,4,7
9,4,5 9 9,7,3,5,5
Kết quả xổ số Trà Vinh
31/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 30TV53
100N
59
200N
614
400N
0694
3527
1423
1TR
7214
3TR
37977
41670
12516
63325
70828
87844
44385
10TR
94729
38330
20TR
41872
30TR
34683
ĐB
425326
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/12/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/12/2021  
Chục Số Đơn vị
7,3 0
1 4,4,6
7 2 7,3,5,8,9,6
2,8 3 0
1,9,1,4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 9
1,2 6
2,7 7 7,0,2
2 8 5,3
5,2 9 4
Kết quả xổ số Trà Vinh
24/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 30TV52
100N
57
200N
864
400N
5409
0964
2353
1TR
2904
3TR
44845
51179
89016
14462
31204
16188
64470
10TR
40534
84556
20TR
50781
30TR
19913
ĐB
395598
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/12/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/12/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4,4
8 1 6,3
6 2
5,1 3 4
6,6,0,0,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 7,3,6
1,5 6 4,4,2
5 7 9,0
8,9 8 8,1
0,7 9 8
Kết quả xổ số Trà Vinh
17/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 30TV51
100N
33
200N
748
400N
6379
4060
6131
1TR
8520
3TR
24846
55798
16911
76433
39612
03605
42709
10TR
77268
99453
20TR
89712
30TR
95266
ĐB
556924
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/12/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/12/2021  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 5,9
3,1 1 1,2,2
1,1 2 0,4
3,3,5 3 3,1,3
2 4 8,6
Chục Số Đơn vị
0 5 3
4,6 6 0,8,6
7 9
4,9,6 8
7,0 9 8
Kết quả xổ số Trà Vinh
10/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 30TV50
100N
78
200N
152
400N
5833
4320
9936
1TR
9277
3TR
80880
80570
41631
24384
59366
71998
94908
10TR
90539
72829
20TR
90067
30TR
41832
ĐB
320891
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/12/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/12/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,7 0 8
3,9 1
5,3 2 0,9
3 3 3,6,1,9,2
8 4
Chục Số Đơn vị
5 2
3,6 6 6,7
7,6 7 8,7,0
7,9,0 8 0,4
3,2 9 8,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 19 ngày )
76  ( 18 ngày )
83  ( 16 ngày )
47  ( 14 ngày )
59  ( 14 ngày )
50  ( 12 ngày )
69  ( 10 ngày )
94  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )