http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
24/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV25
100N
83
200N
916
400N
6616
0762
1394
1TR
2325
3TR
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
10TR
81721
67606
20TR
93955
30TR
29553
ĐB
177254
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 6,6,5
6,9 2 5,5,1
8,5,5 3
9,5 4 5
Chục Số Đơn vị
2,7,2,5,4,1,5 5 3,5,5,3,4
1,1,0 6 2
7 5
8 3
9 4,2
Kết quả xổ số Trà Vinh
17/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV24
100N
37
200N
818
400N
1898
5841
7470
1TR
3737
3TR
23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681
10TR
59579
18291
20TR
58057
30TR
33982
ĐB
521241
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
4,9,8,9,4 1 8
6,7,8 2
9 3 7,7
4 1,1
Chục Số Đơn vị
5 8,7
9 6 2
3,3,5 7 0,2,9
1,9,5 8 1,2
7 9 8,6,3,1,1
Kết quả xổ số Trà Vinh
10/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV23
100N
93
200N
375
400N
0151
7666
8931
1TR
9735
3TR
48698
45800
64819
58116
17978
46740
50119
10TR
07149
22741
20TR
96904
30TR
49218
ĐB
524019
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,4
5,3,4 1 9,6,9,8,9
2
9 3 1,5
0 4 0,9,1
Chục Số Đơn vị
7,3 5 1
6,1 6 6
7 5,8
9,7,1 8
1,1,4,1 9 3,8
Kết quả xổ số Trà Vinh
03/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV22
100N
40
200N
538
400N
3704
6451
1698
1TR
6324
3TR
21282
45629
57898
94736
78967
49620
69251
10TR
14905
15181
20TR
45838
30TR
54775
ĐB
454635
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 4,5
5,5,8 1
8 2 4,9,0
3 8,6,8,5
0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
0,7,3 5 1,1
3 6 7
6 7 5
3,9,9,3 8 2,1
2 9 8,8
Kết quả xổ số Trà Vinh
27/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV21
100N
43
200N
019
400N
0695
8907
3670
1TR
9194
3TR
68554
96752
89234
74785
54458
43234
13948
10TR
90511
40726
20TR
90361
30TR
79892
ĐB
045852
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
1,6 1 9,1
5,9,5 2 6
4 3 4,4
9,5,3,3 4 3,8
Chục Số Đơn vị
9,8 5 4,2,8,2
2 6 1
0 7 0
5,4 8 5
1 9 5,4,2
Kết quả xổ số Trà Vinh
20/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV20
100N
19
200N
487
400N
6567
8375
8188
1TR
0292
3TR
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
10TR
46283
33278
20TR
53338
30TR
89676
ĐB
058785
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
0 1 9
9,8 2
6,8 3 4,8
3,6 4
Chục Số Đơn vị
7,5,0,8 5 5
7 6 7,3,4
8,6 7 5,8,6
8,7,3 8 7,8,2,3,5
1 9 2
Kết quả xổ số Trà Vinh
13/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV19
100N
45
200N
969
400N
8362
9255
4462
1TR
1753
3TR
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
10TR
77229
38654
20TR
99687
30TR
24043
ĐB
918861
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
3,6 1 2
6,6,1,7 2 9
5,4 3 1,6
8,5 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,3,4
3,0 6 9,2,2,8,1
8 7 2
6 8 4,7
6,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )