http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
21/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV25
100N
48
200N
253
400N
1699
2339
1917
1TR
5888
3TR
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
10TR
27695
65943
20TR
53127
30TR
86112
ĐB
615175
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 7,2
2,1 2 2,7
5,4 3 9,7,8,4
3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
9,7 5 3
8 6
1,3,2 7 5
4,8,0,0,3 8 8,6
9,3 9 9,5
Kết quả xổ số Trà Vinh
14/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV24
100N
76
200N
911
400N
7751
7601
7219
1TR
0334
3TR
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
10TR
06674
35898
20TR
15551
30TR
18454
ĐB
817276
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
1,5,0,5 1 1,9
2 8,7
3 4
3,8,7,5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1,7,1,4
7,7 6 7,0
6,5,2 7 6,4,6
2,9 8 4
1,4 9 8
Kết quả xổ số Trà Vinh
07/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV23
100N
17
200N
015
400N
7364
8906
9739
1TR
7970
3TR
86158
37223
87614
33409
20626
56282
58615
10TR
80195
66430
20TR
50073
30TR
45369
ĐB
982480
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3,8 0 6,9
1 7,5,4,5
8 2 3,6
2,7 3 9,0
6,1 4
Chục Số Đơn vị
1,1,9 5 8
0,2 6 4,9
1 7 0,3
5 8 2,0
3,0,6 9 5
Kết quả xổ số Trà Vinh
31/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV22
100N
95
200N
430
400N
0753
2287
8163
1TR
5639
3TR
57579
25357
14258
37304
65594
24670
39056
10TR
08090
33100
20TR
35718
30TR
79493
ĐB
516374
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,9,0 0 4,0
1 8
2
5,6,9 3 0,9
0,9,7 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,7,8,6
5 6 3
8,5 7 9,0,4
5,1 8 7
3,7 9 5,4,0,3
Kết quả xổ số Trà Vinh
24/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV21
100N
23
200N
620
400N
8311
4929
7337
1TR
2825
3TR
42299
95534
82307
04266
06876
34099
14462
10TR
39241
80354
20TR
19947
30TR
21834
ĐB
038490
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 7
1,4 1 1
6 2 3,0,9,5
2 3 7,4,4
3,5,3 4 1,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6,7 6 6,2
3,0,4 7 6
8
2,9,9 9 9,9,0
Kết quả xổ số Trà Vinh
17/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV20
100N
95
200N
676
400N
6827
9830
1100
1TR
3459
3TR
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
10TR
87882
85803
20TR
72867
30TR
87841
ĐB
141337
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0,0 0 0,0,3
2,5,4 1
8 2 7,1
0 3 0,5,7
8,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
9,4,3 5 9,1,4
7 6 7
2,6,3 7 6
8 4,2
5 9 5
Kết quả xổ số Trà Vinh
10/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV19
100N
74
200N
101
400N
2049
6413
3260
1TR
0897
3TR
30057
97202
52250
68736
05314
54135
90392
10TR
92400
44999
20TR
28939
30TR
25181
ĐB
444642
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 1,2,0
0,8 1 3,4
0,9,4 2
1 3 6,5,9
7,1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
3 5 7,0
3 6 0
9,5 7 4
8 1
4,9,3 9 7,2,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )