http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Trà Vinh
02/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV22
100N
55
200N
203
400N
2701
7555
6055
1TR
3529
3TR
27514
70617
84663
64069
02849
39341
84024
10TR
75272
79020
20TR
20114
30TR
49376
ĐB
060152
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,1
0,4 1 4,7,4
7,5 2 9,4,0
0,6 3
1,2,1 4 9,1
Chục Số Đơn vị
5,5,5 5 5,5,5,2
7 6 3,9
1 7 2,6
8
2,6,4 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
26/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV21
100N
92
200N
406
400N
5577
5855
3763
1TR
7181
3TR
06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699
10TR
73956
53336
20TR
02617
30TR
04736
ĐB
048130
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
8,3 1 4,7
9,3 2 8
6 3 2,1,6,6,0
5,1 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,4,6
0,5,3,3 6 3
7,1 7 7
2 8 1
9 9 2,9
Kết quả xổ số Trà Vinh
19/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV20
100N
78
200N
973
400N
0062
2762
5249
1TR
4586
3TR
26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013
10TR
66929
70358
20TR
30940
30TR
76209
ĐB
124026
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 9
9 1 0,3
6,6 2 7,9,6
7,1 3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
6 5 8
8,7,2 6 2,2,5
2 7 8,3,6
7,5 8 6
4,2,0 9 0,1
Kết quả xổ số Trà Vinh
12/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV19
100N
28
200N
287
400N
9032
2388
3933
1TR
1741
3TR
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
10TR
99850
16818
20TR
27007
30TR
22661
ĐB
080253
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
4,6 1 2,8
3,9,1 2 8,8
3,5 3 2,3,8
4 1,9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0,3
6 1
8,0 7
2,8,9,2,3,1 8 7,8
4 9 2,8
Kết quả xổ số Trà Vinh
05/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV18
100N
38
200N
815
400N
7543
7333
9074
1TR
5377
3TR
79170
89227
53195
29834
56359
50055
55441
10TR
94349
25314
20TR
31909
30TR
54200
ĐB
407570
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,0,7 0 9,0
4 1 5,4
2 7
4,3 3 8,3,4
7,3,1 4 3,1,9
Chục Số Đơn vị
1,9,5 5 9,5
6
7,2 7 4,7,0,0
3 8
5,4,0 9 5
Kết quả xổ số Trà Vinh
28/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV17
100N
67
200N
512
400N
1644
3766
0386
1TR
9361
3TR
19040
87874
50459
59248
16254
27065
00513
10TR
63243
66406
20TR
18899
30TR
53254
ĐB
640107
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,7
6 1 2,3
1 2
1,4 3
4,7,5,5 4 4,0,8,3
Chục Số Đơn vị
6 5 9,4,4
6,8,0 6 7,6,1,5
6,0 7 4
4 8 6
5,9 9 9
Kết quả xổ số Trà Vinh
21/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV16
100N
01
200N
041
400N
0929
0578
0670
1TR
1492
3TR
54683
34675
16142
56172
47772
16190
13655
10TR
32349
12677
20TR
41419
30TR
92539
ĐB
105461
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1
0,4,6 1 9
9,4,7,7 2 9
8 3 9
4 1,2,9
Chục Số Đơn vị
7,5 5 5
6 1
7 7 8,0,5,2,2,7
7 8 3
2,4,1,3 9 2,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )