http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4
100N
30
200N
378
400N
1422
9619
0586
1TR
7845
3TR
21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266
10TR
82511
40435
20TR
63096
30TR
45792
ĐB
953826
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
1 1 9,3,1
2,9 2 2,6
1 3 0,6,5
8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 8
8,3,6,9,2 6 6
7 8,9
7,0,5 8 6,4
1,7 9 6,2
Kết quả xổ số Long An
18/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3
100N
34
200N
145
400N
5619
3341
9055
1TR
5582
3TR
37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925
10TR
73810
93711
20TR
32613
30TR
74695
ĐB
597175
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
4,8,2,6,3,1 1 9,0,1,3
8 2 1,5
1 3 4,1
3 4 5,1,6,0
Chục Số Đơn vị
4,5,2,9,7 5 5
4 6 1
7 5
8 2,1
1 9 5
Kết quả xổ số Long An
11/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2
100N
97
200N
122
400N
9921
0540
9087
1TR
8075
3TR
95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813
10TR
93911
54748
20TR
17280
30TR
41174
ĐB
863914
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0,1,8 0 0
2,8,1 1 5,7,0,3,1,4
2 2 2,1
1 3 9
7,1 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,1 5
6
9,8,1 7 5,4
4 8 7,1,0
3 9 7
Kết quả xổ số Long An
04/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K1
100N
66
200N
301
400N
4419
2096
9235
1TR
7757
3TR
69707
50614
68603
03621
86840
79699
05053
10TR
86310
01551
20TR
70779
30TR
01069
ĐB
920631
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 1,7,3
0,2,5,3 1 9,4,0
2 1
0,5 3 5,1
1 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 7,3,1
6,9 6 6,9
5,0 7 9
8
1,9,7,6 9 6,9
Kết quả xổ số Long An
28/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4
100N
11
200N
061
400N
7376
4188
4290
1TR
4452
3TR
78953
58004
59144
13355
45326
70779
30300
10TR
79050
17216
20TR
27636
30TR
47805
ĐB
403124
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,0,5 0 4,0,5
1,6 1 1,6
5 2 6,4
5 3 6
0,4,2 4 4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 2,3,5,0
7,2,1,3 6 1
7 6,9
8 8 8
7 9 0
Kết quả xổ số Long An
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N
31
200N
506
400N
2853
7874
0141
1TR
6564
3TR
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
10TR
01419
86178
20TR
82130
30TR
75375
ĐB
078827
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 6
3,4 1 4,9
8 2 7
5,4 3 1,0
7,6,9,1 4 1,3
Chục Số Đơn vị
8,7 5 3,0
0,9 6 4
2 7 4,8,5
7 8 2,5
1 9 6,4
Kết quả xổ số Long An
14/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N
99
200N
348
400N
7381
9015
3846
1TR
7501
3TR
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
10TR
77239
76525
20TR
54263
30TR
72760
ĐB
735904
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,4
8,0 1 5,2
8,1 2 5
6 3 7,9
6,0 4 8,6,5,8
Chục Số Đơn vị
1,4,2 5
4 6 4,3,0
3,9 7
4,4 8 1,2
9,3 9 9,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )