http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
24/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSLA
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/07/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Long An
17/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSLA
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/07/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Long An
10/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSLA
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/07/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Long An
03/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1
100N
81
200N
611
400N
8396
1418
0702
1TR
3817
3TR
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
10TR
04000
72851
20TR
72463
30TR
15363
ĐB
925909
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/07/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,9,0,9
8,1,9,5 1 1,8,7
0 2
6,6 3
4 8,6
Chục Số Đơn vị
5 8,1
9,4,7 6 3,3
1,8 7 6
1,4,5 8 1,7
0,0 9 6,1
Kết quả xổ số Long An
26/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4
100N
64
200N
140
400N
1749
5608
0976
1TR
8386
3TR
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
10TR
85434
52249
20TR
27691
30TR
93790
ĐB
040828
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/06/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8,9 0 8,9
9 1
2 6,8
3 4
6,8,3 4 0,9,9
Chục Số Đơn vị
5
7,8,2 6 4,9,9
7 6
0,8,2 8 6,0,8,4
4,0,6,6,4 9 1,0
Kết quả xổ số Long An
19/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3
100N
34
200N
115
400N
9852
2785
8695
1TR
5861
3TR
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
10TR
50155
95173
20TR
70580
30TR
45958
ĐB
915971
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
6,7 1 5,0
5 2 8
8,7 3 4,5,8
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
1,8,9,3,5 5 2,5,8
6 1,8
7 3,1
3,2,6,5 8 5,3,0
9 5
Kết quả xổ số Long An
12/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2
100N
75
200N
783
400N
5863
4506
3853
1TR
4780
3TR
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
10TR
23911
35053
20TR
71771
30TR
17815
ĐB
777481
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 6
2,1,7,8 1 1,5
2 1,8
8,6,5,4,5 3
9 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,1 5 3,8,3
0 6 3
7 5,1
2,5 8 3,0,9,1
8 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )