http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
15/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3
100N
65
200N
530
400N
2683
2170
9967
1TR
4310
3TR
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
10TR
67127
87326
20TR
12395
30TR
08283
ĐB
449449
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,1 0 9
1,9 1 0,1
2 7,6
8,8 3 0,4
3 4 9
Chục Số Đơn vị
6,9 5
2 6 5,7
6,8,2 7 0,9
8 3,7,3
0,7,9,4 9 9,1,5
Kết quả xổ số Long An
08/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2
100N
89
200N
764
400N
4397
7037
2215
1TR
8655
3TR
89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
10TR
60182
82506
20TR
72422
30TR
31161
ĐB
881616
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
6 1 5,6
8,2 2 7,8,9,2
5,6 3 7
6 4
Chục Số Đơn vị
1,5,9 5 5,3
0,1 6 4,9,3,1
9,3,2 7
2 8 9,2
8,6,2 9 7,5
Kết quả xổ số Long An
01/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K1
100N
42
200N
436
400N
0184
3203
9321
1TR
7397
3TR
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
10TR
16247
40949
20TR
74052
30TR
91772
ĐB
827194
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 3,0,2
2 1 9
4,6,0,5,7 2 1
0 3 6,5,0
8,9 4 2,7,9
Chục Số Đơn vị
3 5 2
3 6 2
9,4 7 2
9 8 4
1,4 9 7,8,4
Kết quả xổ số Long An
25/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4
100N
28
200N
805
400N
9235
4527
4503
1TR
3273
3TR
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
10TR
92004
13961
20TR
03502
30TR
25893
ĐB
459577
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,4,2
6 1
4,8,0 2 8,7
0,7,9 3 5,6
6,7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3 5
3,8 6 4,1
2,7 7 3,8,4,7
2,7 8 2,6
9 3
Kết quả xổ số Long An
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N
13
200N
294
400N
6480
7889
2136
1TR
8528
3TR
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
10TR
44554
82810
20TR
26809
30TR
81964
ĐB
779547
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9
9,3 1 3,0
4 2 8
1,9,5 3 6,8,1
9,5,6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,4
3 6 4
4 7
2,3 8 0,9
8,0 9 4,3,1
Kết quả xổ số Long An
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N
96
200N
882
400N
3878
7988
6237
1TR
9515
3TR
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
10TR
78859
35507
20TR
58289
30TR
82694
ĐB
082275
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 2,7
9 1 5
8,8,0 2
3 3 7,4,3,0
3,9 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 9
9 6
3,0 7 8,0,5
7,8 8 2,8,2,9
5,8 9 6,1,4
Kết quả xổ số Long An
04/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1
100N
84
200N
590
400N
0408
8349
9166
1TR
1177
3TR
29138
37495
33596
54265
83003
31405
54639
10TR
15686
74968
20TR
99085
30TR
00367
ĐB
856788
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,3,5
1
2
0 3 8,9
8 4 9
Chục Số Đơn vị
9,6,0,8 5
6,9,8 6 6,5,8,7
7,6 7 7
0,3,6,8 8 4,6,5,8
4,3 9 0,5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )