http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/11/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
27/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K4
100N
98
200N
120
400N
7729
7192
2983
1TR
9409
3TR
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
10TR
98236
39702
20TR
34627
30TR
21146
ĐB
834415
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/11/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/11/2021  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 9,8,2
1 5
9,3,0 2 0,9,8,7
8 3 2,6
4 8,6
Chục Số Đơn vị
7,1 5 8
3,4 6 0
2 7 5
9,0,4,2,5 8 3
2,0 9 8,2
Kết quả xổ số Long An
20/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3
100N
51
200N
632
400N
6213
5141
4450
1TR
0691
3TR
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
10TR
18196
43915
20TR
90320
30TR
57040
ĐB
089159
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/11/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/11/2021  
Chục Số Đơn vị
5,2,4 0
5,4,9 1 3,6,5
3,3 2 9,0
1,6 3 2,9,2
4 1,0
Chục Số Đơn vị
1 5 1,0,9,9
1,9 6 3,9
7
8
3,2,5,6,5 9 1,6
Kết quả xổ số Long An
13/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K2
100N
34
200N
641
400N
6672
6914
8291
1TR
5064
3TR
52812
41736
98696
96811
64133
01947
27333
10TR
11922
64910
20TR
37137
30TR
71129
ĐB
386540
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/11/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/11/2021  
Chục Số Đơn vị
1,4 0
4,9,1 1 4,2,1,0
7,1,2 2 2,9
3,3 3 4,6,3,3,7
3,1,6 4 1,7,0
Chục Số Đơn vị
5
3,9 6 4
4,3 7 2
8
2 9 1,6
Kết quả xổ số Long An
06/112021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K1
100N
99
200N
395
400N
5997
0861
2811
1TR
5826
3TR
08004
73385
03038
91960
75656
10589
74622
10TR
13327
90696
20TR
99737
30TR
60616
ĐB
652849
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/11/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/11/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
6,1 1 1,6
2 2 6,2,7
3 8,7
0 4 9
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6
2,5,9,1 6 1,0
9,2,3 7
3 8 5,9
9,8,4 9 9,5,7,6
Kết quả xổ số Long An
30/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K5
100N
52
200N
819
400N
9705
7557
8635
1TR
9828
3TR
05599
04309
86086
99411
16125
19490
34367
10TR
65817
11697
20TR
25026
30TR
15114
ĐB
818776
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/10/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,9
1 1 9,1,7,4
5 2 8,5,6
3 5
1 4
Chục Số Đơn vị
0,3,2 5 2,7
8,2,7 6 7
5,6,1,9 7 6
2 8 6
1,9,0 9 9,0,7
Kết quả xổ số Long An
23/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K4
100N
07
07
200N
203
203
400N
3734
0007
2963
3734
0007
2963
1TR
8596
8596
3TR
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
10TR
73463
13091
73463
13091
20TR
55886
55886
30TR
54838
54838
ĐB
355064
355064
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/10/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 7,7,3,3,7,7
9,9 1 5,5
6,6 2
0,0,6,6,6,6 3 4,4,8,8
3,3,6,6 4
Chục Số Đơn vị
7,1,7,1 5 0,0
9,9,9,8,9,8,8,8 6 3,3,2,9,2,9,3,3,4,4
0,0,0,0 7 5,5
3,3 8 6,6,6,6
6,6 9 6,6,6,6,1,1
Kết quả xổ số Long An
16/102021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSLA
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )