http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
16/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L20
100N
58
200N
468
400N
6135
7989
7464
1TR
0771
3TR
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
10TR
73168
24633
20TR
58661
30TR
76469
ĐB
037054
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,8,8,6 1 5,8
2
3 3 5,9,3
6,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1,5 5 8,5,4
6 8,4,8,1,9
7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
09/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L19
100N
68
200N
017
400N
7068
2052
4478
1TR
6415
3TR
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
10TR
52573
97431
20TR
73036
30TR
56766
ĐB
757852
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
8,3 1 7,5
5,7,5 2
9,7 3 1,6
6 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,0,2
3,6 6 8,8,7,4,6
1,6 7 8,2,3
6,6,7 8 1
0 9 3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
02/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L18
100N
16
200N
053
400N
7055
2310
6387
1TR
4388
3TR
94181
96891
34862
10176
18162
27159
13749
10TR
70758
23776
20TR
35479
30TR
23464
ĐB
914098
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
8,9 1 6,0
6,6 2
5 3
6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5,9,8
1,7,7 6 2,2,4
8 7 6,6,9
8,5,9 8 7,8,1
5,4,7 9 1,8
Kết quả xổ số Đồng Tháp
25/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L17
100N
55
200N
936
400N
7605
7938
0268
1TR
4757
3TR
57612
90703
20840
43866
62389
80093
78058
10TR
16232
39172
20TR
20558
30TR
57357
ĐB
720096
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,3
1 2
1,3,7 2
0,9 3 6,8,2
4 0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,7,8,8,7
3,6,9 6 8,6
5,5 7 2
3,6,5,5 8 9
8 9 3,6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
18/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L16
100N
07
200N
142
400N
2186
6584
7725
1TR
3194
3TR
52776
11451
31655
44687
04468
56089
62489
10TR
68790
57508
20TR
29343
30TR
10005
ĐB
405616
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,8,5
5 1 6
4 2 5
4 3
8,9 4 2,3
Chục Số Đơn vị
2,5,0 5 1,5
8,7,1 6 8
0,8 7 6
6,0 8 6,4,7,9,9
8,8 9 4,0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
11/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L15
100N
94
200N
236
400N
9223
8568
0596
1TR
8568
3TR
91908
32292
93569
36755
52969
15538
17515
10TR
47519
66506
20TR
29107
30TR
29852
ĐB
206454
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,7
1 5,9
9,5 2 3
2 3 6,8
9,5 4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,2,4
3,9,0 6 8,8,9,9
0 7
6,6,0,3 8
6,6,1 9 4,6,2
Kết quả xổ số Đồng Tháp
04/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: L14
100N
00
200N
860
400N
7947
2865
9381
1TR
3213
3TR
48379
17516
13788
65324
21154
97180
33771
10TR
76180
92023
20TR
10070
30TR
69302
ĐB
365662
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,8,8,7 0 0,2
8,7 1 3,6
0,6 2 4,3
1,2 3
2,5 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 4
1 6 0,5,2
4 7 9,1,0
8 8 1,8,0,0
7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )