http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
17/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S25
100N
21
200N
538
400N
8941
7340
6372
1TR
6409
3TR
86081
08848
34555
04855
53102
58608
23922
10TR
32370
32989
20TR
50275
30TR
93735
ĐB
029715
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 9,2,8
2,4,8 1 5
7,0,2 2 1,2
3 8,5
4 1,0,8
Chục Số Đơn vị
5,5,7,3,1 5 5,5
6
7 2,0,5
3,4,0 8 1,9
0,8 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
10/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S24
100N
69
200N
585
400N
1564
2073
8980
1TR
2765
3TR
34746
35747
12533
50771
66370
19857
00749
10TR
44901
68822
20TR
29884
30TR
91935
ĐB
451188
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 1
7,0 1
2 2 2
7,3 3 3,5
6,8 4 6,7,9
Chục Số Đơn vị
8,6,3 5 7
4 6 9,4,5
4,5 7 3,1,0
8 8 5,0,4,8
6,4 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
03/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S23
100N
99
200N
384
400N
8677
6475
4756
1TR
6475
3TR
43058
18384
94610
79801
49986
93460
31972
10TR
63223
52829
20TR
93894
30TR
50571
ĐB
453876
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 1
0,7 1 0
7 2 3,9
2 3
8,8,9 4
Chục Số Đơn vị
7,7 5 6,8
5,8,7 6 0
7 7 7,5,5,2,1,6
5 8 4,4,6
9,2 9 9,4
Kết quả xổ số Đồng Tháp
27/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S22
100N
45
200N
559
400N
9919
3111
2550
1TR
5832
3TR
67307
56100
65126
54553
23014
54923
60575
10TR
10005
69028
20TR
01040
30TR
00198
ĐB
575556
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0,4 0 7,0,5
1 1 9,1,4
3 2 6,3,8
5,2 3 2
1 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,7,0 5 9,0,3,6
2,5 6
0 7 5
2,9 8
5,1 9 8
Kết quả xổ số Đồng Tháp
20/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S21
100N
53
200N
452
400N
4326
6767
9475
1TR
8579
3TR
02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
10TR
75330
05031
20TR
82289
30TR
79275
ĐB
982772
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,9
3 1
5,4,7 2 6
5,6 3 7,0,1
4 2,8
Chục Số Đơn vị
7,7,7 5 3,2
2 6 7,3
6,3 7 5,9,5,5,2
4 8 9
7,0,8 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S20
100N
64
200N
214
400N
9918
7477
0377
1TR
3667
3TR
15620
42600
20077
77466
45736
65610
37891
10TR
77280
81465
20TR
27762
30TR
51682
ĐB
031128
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,1,8 0 0
9 1 4,8,0
6,8 2 0,8
3 6
6,1 4
Chục Số Đơn vị
6 5
6,3 6 4,7,6,5,2
7,7,6,7 7 7,7,7
1,2 8 0,2
9 1
Kết quả xổ số Đồng Tháp
06/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: S19
100N
71
200N
932
400N
0068
1110
7296
1TR
9557
3TR
60389
11339
89968
46397
28213
87410
75131
10TR
46989
78291
20TR
63877
30TR
96193
ĐB
654038
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0
7,3,9 1 0,3,0
3 2
1,9 3 2,9,1,8
4
Chục Số Đơn vị
5 7
9 6 8,8
5,9,7 7 1,7
6,6,3 8 9,9
8,3,8 9 6,7,1,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )