http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
05/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 23
100N
48
200N
589
400N
8099
0178
3305
1TR
0492
3TR
07221
43346
47089
14847
53197
75496
01311
10TR
10037
31343
20TR
39932
30TR
29079
ĐB
898030
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
2,1 1 1
9,3 2 1
4 3 7,2,0
4 8,6,7,3
Chục Số Đơn vị
0 5
4,9 6
4,9,3 7 8,9
4,7 8 9,9
8,9,8,7 9 9,2,7,6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
29/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 22
100N
15
200N
398
400N
1269
6300
3681
1TR
1865
3TR
49894
90856
89313
97588
98120
28011
37641
10TR
31700
03744
20TR
48322
30TR
59352
ĐB
526934
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,2,0 0 0,0
8,1,4 1 5,3,1
2,5 2 0,2
1 3 4
9,4,3 4 1,4
Chục Số Đơn vị
1,6 5 6,2
5 6 9,5
7
9,8 8 1,8
6 9 8,4
Kết quả xổ số Đồng Tháp
22/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 21
100N
77
200N
448
400N
5085
0501
1156
1TR
9096
3TR
85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596
10TR
34943
23912
20TR
60589
30TR
80542
ĐB
817013
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0,8 1 9,2,3
1,4 2 7
4,1 3 9
4 8,9,3,2
Chục Số Đơn vị
8 5 6
5,9,9 6
7,2 7 7
4 8 5,1,0,9
1,4,3,8 9 6,6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
15/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 20
100N
33
200N
492
400N
8252
4026
7703
1TR
8213
3TR
09967
83497
45601
21731
38882
05326
44130
10TR
99756
50426
20TR
64754
30TR
96610
ĐB
823050
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,1,5 0 3,1
0,3 1 3,0
9,5,8 2 6,6,6
3,0,1 3 3,1,0
5 4
Chục Số Đơn vị
5 2,6,4,0
2,2,5,2 6 7
6,9 7
8 2
9 2,7
Kết quả xổ số Đồng Tháp
08/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 19
100N
03
200N
267
400N
0890
0080
5134
1TR
7160
3TR
79577
09104
65394
03438
77266
66973
38386
10TR
21231
19572
20TR
60450
30TR
11258
ĐB
637269
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,6,5 0 3,4
3 1
7 2
0,7 3 4,8,1
3,0,9 4
Chục Số Đơn vị
5 0,8
6,8 6 7,0,6,9
6,7 7 7,3,2
3,5 8 0,6
6 9 0,4
Kết quả xổ số Đồng Tháp
01/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 18
100N
18
200N
525
400N
6669
7310
8360
1TR
8757
3TR
08988
80427
89808
24749
67331
53515
51345
10TR
37824
63558
20TR
83732
30TR
77102
ĐB
397597
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 8,2
3 1 8,0,5
3,0 2 5,7,4
3 1,2
2 4 9,5
Chục Số Đơn vị
2,1,4 5 7,8
6 9,0
5,2,9 7
1,8,0,5 8 8
6,4 9 7
Kết quả xổ số Đồng Tháp
24/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 17
100N
87
200N
727
400N
8853
4404
7852
1TR
8586
3TR
85909
80181
79783
10648
04815
64180
69455
10TR
54089
65129
20TR
66122
30TR
64748
ĐB
102237
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9
8 1 5
5,2 2 7,9,2
5,8 3 7
0 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1,5 5 3,2,5
8 6
8,2,3 7
4,4 8 7,6,1,3,0,9
0,8,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )