http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 30/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Tây Ninh
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K5
100N
61
200N
256
400N
8252
0161
0698
1TR
3561
3TR
99329
11516
55191
00836
87615
71387
38088
10TR
83043
86084
20TR
01735
30TR
69605
ĐB
711346
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
6,6,6,9 1 6,5
5 2 9
4 3 6,5
8 4 3,6
Chục Số Đơn vị
1,3,0 5 6,2
5,1,3,4 6 1,1,1
8 7
9,8 8 7,8,4
2 9 8,1
Kết quả xổ số Tây Ninh
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N
81
200N
281
400N
2521
7710
6597
1TR
0884
3TR
56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091
10TR
27813
14337
20TR
40321
30TR
49401
ĐB
363500
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,0 0 1,0
8,8,2,9,2,0 1 0,3
3 2 1,9,1
1 3 2,7,7
8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6
9,3,3 7
8 1,1,4
2 9 7,0,1
Kết quả xổ số Tây Ninh
16/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N
86
200N
584
400N
9412
8166
9865
1TR
1432
3TR
11916
58532
63206
90980
72950
67193
23842
10TR
75726
31653
20TR
24773
30TR
08545
ĐB
019742
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6
1 2,6
1,3,3,4,4 2 6
9,5,7 3 2,2
8 4 2,5,2
Chục Số Đơn vị
6,4 5 0,3
8,6,1,0,2 6 6,5
7 3
8 6,4,0
9 3
Kết quả xổ số Tây Ninh
09/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N
59
200N
930
400N
5645
8763
8451
1TR
0433
3TR
84172
86304
62245
59913
47801
92707
28845
10TR
95020
04209
20TR
61445
30TR
81268
ĐB
256115
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 4,1,7,9
5,0 1 3,5
7 2 0
6,3,1 3 0,3
0 4 5,5,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,4,4,1 5 9,1
6 3,8
0 7 2
6 8
5,0 9
Kết quả xổ số Tây Ninh
02/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N
02
200N
847
400N
1361
1747
9917
1TR
8950
3TR
41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464
10TR
64395
41967
20TR
17605
30TR
23396
ĐB
935770
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 2,5
6 1 7,7,6,5
0 2
3 5
7,6 4 7,7
Chục Số Đơn vị
3,1,9,0 5 0
6,1,9 6 1,6,4,7
4,4,1,1,6 7 4,0
8
9 5,6
Kết quả xổ số Tây Ninh
26/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N
89
200N
259
400N
0909
0998
1869
1TR
3989
3TR
70869
80867
86817
59153
01955
41309
15434
10TR
18482
81963
20TR
40639
30TR
67603
ĐB
067150
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,9,3
1 7
8 2
5,6,0 3 4,9
3 4
Chục Số Đơn vị
5 5 9,3,5,0
6 9,9,7,3
6,1 7
9 8 9,9,2
8,5,0,6,8,6,0,3 9 8
Kết quả xổ số Tây Ninh
19/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N
89
200N
195
400N
1464
2958
3128
1TR
6559
3TR
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
10TR
54226
98882
20TR
61737
30TR
92602
ĐB
742156
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,2
1,8 1 1
8,0 2 8,6
8,8 3 7
6,0 4
Chục Số Đơn vị
9,9 5 8,9,6
2,5 6 4
3 7
5,2 8 9,1,3,3,2
8,5 9 5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )