http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Dương
21/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06K25
100N
16
200N
090
400N
1768
2876
3158
1TR
5414
3TR
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
10TR
46315
11735
20TR
26784
30TR
65446
ĐB
233766
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1 0
1 6,4,0,5
2
3 8,5
1,8,8 4 6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 8,8
1,7,8,4,6 6 8,9,9,6
7 6
6,5,3,5 8 6,4,4
6,6 9 0
Kết quả xổ số Bình Dương
14/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06K24
100N
91
200N
058
400N
0390
2128
5774
1TR
4062
3TR
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
10TR
15338
07649
20TR
51693
30TR
65547
ĐB
042247
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 2
9 1 8
6,3,4,0 2 8
9 3 2,8
7 4 6,2,9,7,7
Chục Số Đơn vị
5 8,0
4 6 2
4,4 7 4,9
5,2,1,3 8
7,4 9 1,0,3
Kết quả xổ số Bình Dương
07/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 06K23
100N
30
200N
119
400N
1618
4006
1746
1TR
1054
3TR
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
10TR
39991
58620
20TR
33403
30TR
31746
ĐB
714218
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,6,2 0 6,7,7,3
9 1 9,8,8
2 3,0
2,5,0 3 0
5 4 6,6
Chục Số Đơn vị
7 5 4,3
0,4,9,4 6 0
0,0 7 5
1,1 8
1 9 6,1
Kết quả xổ số Bình Dương
31/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05K22
100N
90
200N
319
400N
8045
1250
8648
1TR
7698
3TR
13355
88943
84264
60043
49092
33638
89786
10TR
07149
09358
20TR
64933
30TR
23761
ĐB
419373
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0
6 1 9
9 2
4,4,3,7 3 8,3
6 4 5,8,3,3,9
Chục Số Đơn vị
4,5 5 0,5,8
8 6 4,1
7 3
4,9,3,5 8 6
1,4 9 0,8,2
Kết quả xổ số Bình Dương
24/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05K21
100N
07
200N
522
400N
8048
0975
2534
1TR
2660
3TR
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
10TR
50630
71546
20TR
70170
30TR
19624
ĐB
509824
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8,5,3,7 0 7,1,7
0 1
2 2 2,6,4,4
5 3 4,0
3,2,2 4 8,6
Chục Số Đơn vị
7 5 0,3
2,7,4 6 0
0,0 7 5,6,0
4 8 0
9
Kết quả xổ số Bình Dương
17/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05K20
100N
72
200N
753
400N
3589
7395
3819
1TR
4481
3TR
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
10TR
10268
78091
20TR
01658
30TR
43848
ĐB
572177
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8
8,4,3,9 1 9
7 2
5 3 6,1
4 4 4,1,8
Chục Số Đơn vị
9,7 5 3,8
3 6 8
7 7 2,5,8,7
0,7,6,5,4 8 9,1
8,1 9 5,1
Kết quả xổ số Bình Dương
10/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 05K19
100N
15
200N
108
400N
7632
0465
5085
1TR
5232
3TR
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
10TR
17283
35464
20TR
51723
30TR
45638
ĐB
241962
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 8,1
0 1 5
3,3,7,6 2 9,3
8,2 3 2,2,0,8
7,6 4
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5
6 5,4,2
9 7 4,2
0,3 8 5,0,3
2 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )