http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
22/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
60
250N
869
500N
9332
2921
8540
1TR
3767
2,5TR
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
5TR
66208
91562
10TR
13116
40TR
76858
ĐB
399918
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,1 0 8
2,9,2 1 0,6,8
3,3,4,6 2 1,1,6
3 2,2
4 0,2
Chục Số Đơn vị
6 5 8
2,1 6 0,9,7,5,2
6 7
0,5,1 8
6 9 1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
15/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
03
250N
551
500N
0717
1240
3912
1TR
2292
2,5TR
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
5TR
69206
01072
10TR
77684
40TR
68712
ĐB
387627
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,4,6
5,5 1 7,2,2
1,9,7,1 2 5,7
0,9 3 7
0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1
6,9,0 6 6
1,3,2 7 2
8 4
9 2,6,3
Kết quả xổ số Khánh Hòa
08/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
64
250N
486
500N
3267
3813
9060
1TR
2593
2,5TR
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
5TR
65532
34604
10TR
96945
40TR
96519
ĐB
154202
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,2 0 5,4,2
1 3,9,9
3,0 2 5,0
1,9,5 3 2
6,0 4 5
Chục Số Đơn vị
2,0,4 5 3
8 6 4,7,0
6 7
8 6
1,9,1 9 3,0,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
01/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
83
250N
357
500N
3111
7262
3866
1TR
1779
2,5TR
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
5TR
92781
34675
10TR
85586
40TR
46069
ĐB
562960
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 3,8
1,6,4,8 1 1
6 2
8,3,0 3 3
4 1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 7
6,8 6 2,6,1,9,0
5 7 9,0,5,5
0 8 3,1,6
7,6 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
24/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
03
250N
976
500N
7385
1121
2396
1TR
3262
2,5TR
22710
38398
68474
87422
98369
49391
72499
5TR
86224
48734
10TR
59549
40TR
57919
ĐB
784089
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
2,9 1 0,9
6,2 2 1,2,4
0 3 4
7,2,3 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5
7,9 6 2,9
7 6,4
9 8 5,9
6,9,4,1,8 9 6,8,1,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
17/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
48
250N
295
500N
9012
0949
7113
1TR
8883
2,5TR
13719
73468
77801
57693
98262
55723
45323
5TR
74971
03510
10TR
46824
40TR
27043
ĐB
050624
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
0,7 1 2,3,9,0
1,6 2 3,3,4,4
1,8,9,2,2,4 3
2,2 4 8,9,3
Chục Số Đơn vị
9 5
6 8,2
7 1
4,6 8 3
4,1 9 5,3
Kết quả xổ số Khánh Hòa
10/042022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
14
250N
405
500N
3551
4676
2556
1TR
7174
2,5TR
12718
61309
64718
25013
99215
25270
45542
5TR
16576
70962
10TR
60869
40TR
83607
ĐB
219407
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9,7,7
5 1 4,8,8,3,5
4,6 2
1 3
1,7 4 2
Chục Số Đơn vị
0,1 5 1,6
7,5,7 6 2,9
0,0 7 6,4,0,6
1,1 8
0,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )