http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/09/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
12/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
78
250N
061
500N
4722
2503
3440
1TR
8613
2,5TR
68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
5TR
27998
07227
10TR
34239
40TR
18072
ĐB
756190
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8,5,9 0 3,8
6 1 3
2,4,7 2 2,7
0,1 3 9,7,9
4 0,7,2
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1
3,4,2 7 8,2
7,0,9 8 0
3,3 9 8,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
05/092021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
47
250N
302
500N
3775
7751
1114
1TR
3555
2,5TR
64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
5TR
95725
25105
10TR
29949
40TR
96024
ĐB
081215
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,1,9,5
5,2,0,4 1 4,5
0,4 2 1,5,4
3
1,2 4 7,2,6,1,9
Chục Số Đơn vị
7,5,0,2,0,1 5 1,5
4 6
4 7 5
8
0,4 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
29/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
40
250N
858
500N
8553
8674
2884
1TR
4760
2,5TR
87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
5TR
83959
70151
10TR
94504
40TR
40058
ĐB
223514
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/08/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/08/2021  
Chục Số Đơn vị
4,6,2 0 9,4
6,5 1 5,4
2 0
5 3
7,8,0,1 4 0,9
Chục Số Đơn vị
1 5 8,3,9,1,8
7 6 0,1
8 7 4,6
5,5 8 4,7
4,0,5 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
22/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
65
250N
792
500N
9394
9258
8848
1TR
8120
2,5TR
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
5TR
73054
91527
10TR
86624
40TR
01717
ĐB
297454
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/08/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/08/2021  
Chục Số Đơn vị
2,1 0
7,3 1 6,0,7
9,8,5,3 2 0,7,4
3 2,1
9,5,2,5 4 8
Chục Số Đơn vị
6 5 8,2,4,4
1 6 5
2,1 7 1
5,4 8 2
9 2,4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
15/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
82
250N
405
500N
2794
3922
4302
1TR
0419
2,5TR
90152
75205
89687
97729
98174
59799
77269
5TR
28456
57922
10TR
20891
40TR
61526
ĐB
439597
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/08/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0 5,2,5
9 1 9
8,2,0,5,2 2 2,9,2,6
3
9,7 4
Chục Số Đơn vị
0,0 5 2,6
5,2 6 9
8,9 7 4
8 2,7
1,2,9,6 9 4,9,1,7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
08/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/08/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
01/082021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
-
250N
-
500N
-
-
-
1TR
-
2,5TR
-
-
-
-
-
-
-
5TR
-
-
10TR
-
40TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/08/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 86 ngày )
49  ( 81 ngày )
99  ( 81 ngày )
33  ( 80 ngày )
05  ( 79 ngày )
65  ( 79 ngày )
71  ( 78 ngày )
94  ( 78 ngày )
04  ( 77 ngày )

Miền Bắc

20  ( 17 ngày )
33  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
03  ( 11 ngày )
56  ( 10 ngày )
69  ( 10 ngày )
18  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
85  ( 12 ngày )
88  ( 11 ngày )
14  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
69  ( 8 ngày )
04  ( 7 ngày )
45  ( 7 ngày )
46  ( 7 ngày )