http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
15/092019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N
26
250N
133
500N
8517
4366
4118
1TR
7930
2,5TR
25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
5TR
42629
08447
10TR
14172
40TR
04189
ĐB
165571
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/09/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/09/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
6,7,7 1 7,8,9
7 2 6,9
3 3 3,0
4 7,7
Chục Số Đơn vị
5
2,6,7 6 6,1
1,0,4,4 7 8,6,1,2,1
1,7 8 9
1,2,8 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
01/092019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N
48
250N
814
500N
0723
4077
8646
1TR
4433
2,5TR
81636
93742
45063
23336
16751
59313
51431
5TR
40135
39617
10TR
71950
40TR
71703
ĐB
725385
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/09/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/09/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
5,3 1 4,3,7
4 2 3
2,3,6,1,0 3 3,6,6,1,5
1 4 8,6,2
Chục Số Đơn vị
3,8 5 1,0
4,3,3 6 3
7,1 7 7
4 8 5
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
25/082019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N
51
250N
245
500N
0182
5008
6244
1TR
5716
2,5TR
12745
95605
17302
03515
24598
86923
37929
5TR
47960
14324
10TR
05034
40TR
15870
ĐB
244149
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/08/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/08/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8,5,2
5 1 6,5
8,0 2 3,9,4
2 3 4
4,2,3 4 5,4,5,9
Chục Số Đơn vị
4,4,0,1 5 1
1 6 0
7 0
0,9 8 2
2,4 9 8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
11/082019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N
26
250N
483
500N
7748
4681
3987
1TR
9483
2,5TR
90539
85807
19763
41884
92666
44281
21972
5TR
52205
76838
10TR
50494
40TR
58343
ĐB
365596
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/08/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
8,8 1
7 2 6
8,8,6,4 3 9,8
8,9 4 8,3
Chục Số Đơn vị
0 5
2,6,9 6 3,6
8,0 7 2
4,3 8 3,1,7,3,4,1
3 9 4,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

43  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
63  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
03  ( 8 ngày )
08  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
28  ( 7 ngày )
69  ( 7 ngày )

Miền Bắc

40  ( 16 ngày )
81  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
90  ( 11 ngày )
13  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
85  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

39  ( 15 ngày )
12  ( 13 ngày )
93  ( 11 ngày )
65  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
02  ( 8 ngày )
04  ( 8 ngày )
56  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )