http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/06/2023

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
04/062023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
25
250N
594
500N
4772
2924
2303
1TR
5322
2,5TR
05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420
5TR
84464
41199
10TR
32838
40TR
63569
ĐB
308701
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,7,1
0 1
7,2,2 2 5,4,2,2,0
0,3,9 3 3,8
9,2,6 4
Chục Số Đơn vị
2,7,7 5
6 4,9
0 7 2,5,5
3 8
9,6 9 4,3,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
28/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
63
250N
072
500N
4439
7375
4163
1TR
6069
2,5TR
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
5TR
09705
93168
10TR
64238
40TR
56333
ĐB
505873
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5
9 1 3
7 2
6,6,1,3,7 3 9,8,3
6,7 4
Chục Số Đơn vị
7,0 5
9 6 3,3,9,9,4,8
7 7 2,5,4,7,3
6,3 8
3,6,6 9 6,1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
21/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
14
250N
342
500N
6424
0242
8430
1TR
3504
2,5TR
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
5TR
90472
28124
10TR
14581
40TR
14086
ĐB
727077
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,8
2,8 1 4,5
4,4,6,5,7 2 4,1,4
3 0,4
1,2,0,3,2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
1 5 8,2
8 6 2
7 7 2,7
5,0 8 1,6
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
14/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
77
250N
414
500N
2458
0005
0619
1TR
1999
2,5TR
23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
5TR
44421
71221
10TR
89546
40TR
75856
ĐB
157684
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,4
5,2,2 1 4,9,6,5
2 1,1
3
1,0,8 4 6
Chục Số Đơn vị
0,1 5 8,1,8,6
1,4,5 6
7 7 7
5,5 8 9,0,4
1,9,8 9 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
07/052023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
74
250N
810
500N
4359
5199
7422
1TR
0611
2,5TR
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
5TR
37080
19533
10TR
94672
40TR
24408
ĐB
661518
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,1,8 0 2,8
1 1 0,1,3,0,8
2,0,4,7 2 2
1,3 3 3
7 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5 9
6
7 4,0,2
0,1 8 0
5,9,4,9 9 9,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
86
250N
617
500N
6712
1949
2221
1TR
4173
2,5TR
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
5TR
41290
58761
10TR
62529
40TR
68750
ĐB
336021
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9,5 0
2,8,6,2 1 7,2,0
1 2 1,5,9,1
7 3
6 4 9,9
Chục Số Đơn vị
2 5 0
8 6 4,1
1 7 3,8
7,8 8 6,8,1
4,4,2 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/042023
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
56
250N
454
500N
8224
4202
8434
1TR
6453
2,5TR
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
5TR
09731
12920
10TR
29627
40TR
08545
ĐB
510739
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
3 1 4
0,4 2 4,6,0,7
5 3 4,1,9
5,2,3,1 4 2,5
Chục Số Đơn vị
8,6,4 5 6,4,3
5,2 6 5
2 7
8 5,9
8,9,3 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

31  ( 19 ngày )
67  ( 16 ngày )
83  ( 13 ngày )
84  ( 12 ngày )
28  ( 10 ngày )
87  ( 9 ngày )
41  ( 7 ngày )
50  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )

Miền Bắc

09  ( 14 ngày )
14  ( 14 ngày )
03  ( 10 ngày )
47  ( 10 ngày )
86  ( 10 ngày )
01  ( 9 ngày )
11  ( 9 ngày )
31  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

45  ( 12 ngày )
21  ( 11 ngày )
26  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
53  ( 9 ngày )
10  ( 7 ngày )
13  ( 7 ngày )
55  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )