http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/01/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
20/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N
73
200N
260
400N
4316
2058
6327
1TR
6064
3TR
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
10TR
46039
38859
20TR
99142
30TR
66920
ĐB
257857
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/01/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/01/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2 0
8 1 6,7
9,9,4 2 7,0
7,8 3 6,7,9
6 4 2
Chục Số Đơn vị
5 8,9,7
1,3 6 0,4
2,1,3,5 7 3
5 8 3,1
3,5 9 2,2
Kết quả xổ số Bình Thuận
13/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N
55
200N
794
400N
1121
6475
3490
1TR
8630
3TR
93112
88283
74546
59335
75049
39493
06509
10TR
84356
42540
20TR
47395
30TR
57726
ĐB
975162
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/01/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/01/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3,4 0 9
2 1 2
1,6 2 1,6
8,9 3 0,5
9 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
5,7,3,9 5 5,6
4,5,2 6 2
7 5
8 3
4,0 9 4,0,3,5
Kết quả xổ số Bình Thuận
06/012022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N
65
200N
047
400N
2293
7572
5840
1TR
7827
3TR
27866
00063
53648
58608
77803
79185
09804
10TR
88512
77346
20TR
83828
30TR
77671
ĐB
224022
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/01/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/01/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3,4
7 1 2
7,1,2 2 7,8,2
9,6,0 3
0 4 7,0,8,6
Chục Số Đơn vị
6,8 5
6,4 6 5,6,3
4,2 7 2,1
4,0,2 8 5
9 3
Kết quả xổ số Bình Thuận
30/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K5
100N
30
200N
943
400N
0371
4591
5358
1TR
4387
3TR
19644
81929
30022
43743
55173
75972
26071
10TR
02571
12940
20TR
41332
30TR
00040
ĐB
196175
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/12/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/12/2021  
Chục Số Đơn vị
3,4,4 0
7,9,7,7 1
2,7,3 2 9,2
4,4,7 3 0,2
4 4 3,4,3,0,0
Chục Số Đơn vị
7 5 8
6
8 7 1,3,2,1,1,5
5 8 7
2 9 1
Kết quả xổ số Bình Thuận
23/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N
29
200N
001
400N
8820
8014
7533
1TR
1820
3TR
48168
59697
06699
25225
73930
80132
47843
10TR
39907
99716
20TR
06793
30TR
48943
ĐB
019919
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/12/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/12/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2,3 0 1,7
0 1 4,6,9
3 2 9,0,0,5
3,4,9,4 3 3,0,2
1 4 3,3
Chục Số Đơn vị
2 5
1 6 8
9,0 7
6 8
2,9,1 9 7,9,3
Kết quả xổ số Bình Thuận
16/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K3
100N
36
200N
713
400N
0617
6444
0306
1TR
0350
3TR
03206
17384
49417
47440
64174
12573
93716
10TR
76069
38279
20TR
15644
30TR
70520
ĐB
094807
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/12/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/12/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4,2 0 6,6,7
1 3,7,7,6
2 0
1,7 3 6
4,8,7,4 4 4,0,4
Chục Số Đơn vị
5 0
3,0,0,1 6 9
1,1,0 7 4,3,9
8 4
6,7 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
09/122021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 12K2
100N
73
200N
407
400N
9848
3741
5628
1TR
4612
3TR
78921
42723
38404
12451
87510
32432
45145
10TR
48702
96647
20TR
81109
30TR
95021
ĐB
939164
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/12/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/12/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,4,2,9
4,2,5,2 1 2,0
1,3,0 2 8,1,3,1
7,2 3 2
0,6 4 8,1,5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 1
6 4
0,4 7 3
4,2 8
0 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
95  ( 9 ngày )
00  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
05  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
58  ( 6 ngày )
81  ( 6 ngày )

Miền Bắc

66  ( 18 ngày )
76  ( 17 ngày )
83  ( 15 ngày )
47  ( 13 ngày )
59  ( 13 ngày )
50  ( 11 ngày )
69  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
37  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

08  ( 13 ngày )
70  ( 10 ngày )
81  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
42  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
48  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )