http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
20/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N
33
200N
179
400N
7614
0127
8950
1TR
4179
3TR
58429
06011
55184
39840
17711
73976
99612
10TR
03671
58819
20TR
19835
30TR
67754
ĐB
897706
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 6
1,1,7 1 4,1,1,2,9
1 2 7,9
3 3 3,5
1,8,5 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 0,4
7,0 6
2 7 9,9,6,1
8 4
7,7,2,1 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
13/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N
66
200N
506
400N
1975
9598
5550
1TR
2123
3TR
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
10TR
34750
01939
20TR
92265
30TR
58281
ĐB
186832
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,1,5 0 6,7
8 1 0,7
7,3 2 3,0
2 3 9,2
4
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0,7,0
6,0 6 6,5
0,1,5 7 5,2
9,9 8 1
3 9 8,8
Kết quả xổ số Bình Thuận
06/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N
00
200N
100
400N
0743
0793
7877
1TR
7807
3TR
77921
51291
26107
34326
03333
78283
99980
10TR
44785
57365
20TR
96787
30TR
28563
ĐB
012022
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,8 0 0,0,7,7
2,9 1
2 2 1,6,2
4,9,3,8,6 3 3
4 3
Chục Số Đơn vị
8,6 5
2 6 5,3
7,0,0,8 7 7
8 3,0,5,7
9 3,1
Kết quả xổ số Bình Thuận
30/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K5
100N
41
200N
774
400N
6354
7421
6045
1TR
3860
3TR
12634
92941
60028
02228
68334
45130
68001
10TR
60511
31880
20TR
80167
30TR
81965
ĐB
863973
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,8 0 1
4,2,4,0,1 1 1
2 1,8,8
7 3 4,4,0
7,5,3,3 4 1,5,1
Chục Số Đơn vị
4,6 5 4
6 0,7,5
6 7 4,3
2,2 8 0
9
Kết quả xổ số Bình Thuận
23/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N
32
200N
279
400N
8104
5159
3122
1TR
0233
3TR
75049
78536
78546
12924
18035
61144
56559
10TR
91422
14227
20TR
02819
30TR
38186
ĐB
676628
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 9
3,2,2 2 2,4,2,7,8
3 3 2,3,6,5
0,2,4 4 9,6,4
Chục Số Đơn vị
3 5 9,9
3,4,8 6
2 7 9
2 8 6
7,5,4,5,1 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
16/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N
64
200N
550
400N
1910
5083
4179
1TR
1416
3TR
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
10TR
91633
17830
20TR
50064
30TR
45165
ĐB
001084
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,3 0 9,4
1 0,6
2 6,3
8,8,2,3 3 3,0
6,7,0,6,8 4
Chục Số Đơn vị
6 5 0
1,2 6 4,4,5
9 7 9,4
8 3,3,4
7,0 9 7
Kết quả xổ số Bình Thuận
09/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N
56
200N
607
400N
4440
5286
0799
1TR
8409
3TR
54269
47393
34054
78530
78031
61904
20461
10TR
11727
85350
20TR
26721
30TR
30239
ĐB
773364
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3,5 0 7,9,4
3,6,2 1
2 7,1
9 3 0,1,9
5,0,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 6,4,0
5,8 6 9,1,4
0,2 7
8 6
9,0,6,3 9 9,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )