http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 30/06/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Thuận
30/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K5
100N
16
200N
137
400N
8260
1597
8596
1TR
7670
3TR
16278
39923
68808
88047
38345
56909
86217
10TR
28751
25842
20TR
02878
30TR
93086
ĐB
373430
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,3 0 8,9
5 1 6,7
4 2 3
2 3 7,0
4 7,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 1
1,9,8 6 0
3,9,4,1 7 0,8,8
7,0,7 8 6
0 9 7,6
Kết quả xổ số Bình Thuận
23/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N
44
200N
217
400N
9009
1167
1353
1TR
3653
3TR
56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215
10TR
21663
04760
20TR
18672
30TR
40726
ĐB
029023
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,6
0 1 7,8,5
7 2 6,3
5,5,4,6,2 3
4,4 4 4,4,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
0,2 6 7,9,3,0
1,6 7 2
1 8
0,6 9
Kết quả xổ số Bình Thuận
16/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N
53
200N
006
400N
6577
5722
6768
1TR
3605
3TR
61727
30904
12390
95528
52855
10584
43790
10TR
18720
35229
20TR
85405
30TR
69953
ĐB
506090
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,9,2,9 0 6,5,4,5
1
2 2 2,7,8,0,9
5,5 3
0,8 4
Chục Số Đơn vị
0,5,0 5 3,5,3
0 6 8
7,2 7 7
6,2 8 4
2 9 0,0,0
Kết quả xổ số Bình Thuận
09/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N
22
200N
598
400N
5526
9314
3544
1TR
0800
3TR
65493
21522
76764
30271
73391
55846
82570
10TR
85797
08435
20TR
23907
30TR
71929
ĐB
284521
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,7
7,9,2 1 4
2,2 2 2,6,2,9,1
9 3 5
1,4,6 4 4,6
Chục Số Đơn vị
3 5
2,4 6 4
9,0 7 1,0
9 8
2 9 8,3,1,7
Kết quả xổ số Bình Thuận
02/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N
77
200N
170
400N
6518
9177
2071
1TR
9808
3TR
07510
28538
01931
24792
44547
77976
61944
10TR
36529
50913
20TR
16450
30TR
60824
ĐB
672006
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,5 0 8,6
7,3 1 8,0,3
9 2 9,4
1 3 8,1
4,2 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,0 6
7,7,4 7 7,0,7,1,6
1,0,3 8
2 9 2
Kết quả xổ số Bình Thuận
26/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N
50
200N
370
400N
3496
4376
0980
1TR
3606
3TR
24944
88944
25409
30133
69092
34391
64026
10TR
68356
71983
20TR
55803
30TR
64309
ĐB
295902
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,8 0 6,9,3,9,2
9 1
9,0 2 6
3,8,0 3 3
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 0,6
9,7,0,2,5 6
7 0,6
8 0,3
0,0 9 6,2,1
Kết quả xổ số Bình Thuận
19/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N
05
200N
069
400N
1438
4205
9800
1TR
7267
3TR
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
10TR
15382
22515
20TR
75438
30TR
34235
ĐB
202181
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 5,5,0,9,2
4,8 1 0,5
0,8 2 3
2 3 8,8,5
4 1
Chục Số Đơn vị
0,0,1,3 5 8
6 9,7
6 7
3,5,8,3 8 8,2,1
6,0 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

03  ( 12 ngày )
48  ( 11 ngày )
53  ( 10 ngày )
01  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )

Miền Bắc

14  ( 19 ngày )
27  ( 17 ngày )
73  ( 16 ngày )
60  ( 13 ngày )
89  ( 13 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 10 ngày )
20  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 15 ngày )
49  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
90  ( 9 ngày )
63  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
79  ( 7 ngày )
12  ( 6 ngày )
28  ( 6 ngày )