http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Bình đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      ( 34 ngày )
22      ( 21 ngày )
19      ( 19 ngày )
43      ( 19 ngày )
85      ( 19 ngày )
89      ( 19 ngày )
79      ( 18 ngày )
60      ( 17 ngày )
15      ( 15 ngày )
20      ( 15 ngày )
10      ( 14 ngày )
45      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

09 ( 1155 Lần ) Tăng 321
69 ( 913 Lần ) Tăng 18
27 ( 905 Lần ) Tăng 321
62 ( 892 Lần ) Tăng 321
02 ( 834 Lần ) Không tăng
55 ( 784 Lần ) Không tăng
01 ( 621 Lần ) Tăng 18
26 ( 621 Lần ) Tăng 321
71 ( 621 Lần ) Tăng 321

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 ( 1579 Lần ) Không tăng
44 ( 1576 Lần ) Tăng 321
55 ( 1415 Lần ) Không tăng
09 ( 1389 Lần ) Tăng 321
07 ( 1292 Lần ) Giảm 286
69 ( 1216 Lần ) Tăng 321
02 ( 1151 Lần ) Không tăng
48 ( 1062 Lần ) Không tăng
59 ( 990 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 ( 3404 Lần ) Không tăng
99 ( 3333 Lần ) Tăng 321
07 ( 3017 Lần ) Giảm 361
55 ( 2936 Lần ) Không tăng
49 ( 2915 Lần ) Không tăng
53 ( 2771 Lần ) Tăng 321
63 ( 2672 Lần ) Không tăng
94 ( 2636 Lần ) Không tăng
58 ( 2521 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Bình trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4407 Lần 696
0 1184 Lần 285
1155 Lần 321
1 2668 Lần 357
2389 Lần 963
2 2318 Lần 321
1981 Lần 285
3 1989 Lần 285
2268 Lần 285
4 2039 Lần 642
2610 Lần 339
5 2844 Lần 18
3247 Lần 36
6 1242 Lần 570
2376 Lần 36
7 3531 Lần 873
1134 Lần 606
8 1405 Lần 321
1197 Lần 891
9 3544 Lần 678

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )