http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số An Giang đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

10      ( 27 ngày )
26      ( 24 ngày )
50      ( 21 ngày )
17      ( 20 ngày )
18      ( 19 ngày )
44      ( 18 ngày )
52      ( 16 ngày )
70      ( 16 ngày )
29      ( 15 ngày )
45      ( 15 ngày )
75      ( 15 ngày )
25      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 ( 1166 Lần ) Giảm 344
93 ( 778 Lần ) Không tăng
91 ( 683 Lần ) Không tăng
35 ( 591 Lần ) Không tăng
59 ( 591 Lần ) Giảm 345
67 ( 590 Lần ) Không tăng
39 ( 391 Lần ) Không tăng
41 ( 391 Lần ) Không tăng
42 ( 391 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 ( 1759 Lần ) Không tăng
08 ( 1510 Lần ) Giảm 757
94 ( 1283 Lần ) Giảm 377
35 ( 1257 Lần ) Không tăng
93 ( 1184 Lần ) Không tăng
64 ( 1150 Lần ) Giảm 378
62 ( 1136 Lần ) Không tăng
97 ( 1133 Lần ) Không tăng
91 ( 1088 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 ( 4403 Lần ) Giảm 362
23 ( 3727 Lần ) Không tăng
02 ( 3421 Lần ) Không tăng
67 ( 3380 Lần ) Giảm 362
94 ( 3046 Lần ) Không tăng
33 ( 2816 Lần ) Không tăng
64 ( 2798 Lần ) Không tăng
71 ( 2780 Lần ) Không tăng
19 ( 2769 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số An Giang trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1461 Lần 2066
0 0 Lần 344
1072 Lần 345
1 1369 Lần 0
682 Lần 344
2 1758 Lần 690
1277 Lần 688
3 1460 Lần 687
782 Lần 345
4 1370 Lần 689
1666 Lần 345
5 885 Lần 690
978 Lần 345
6 1077 Lần 0
684 Lần 1034
7 978 Lần 344
981 Lần 688
8 1755 Lần 2066
2735 Lần 0
9 1666 Lần 690

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )