http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (Theo Lô) (đài {dai})"
00
3.14% (388 lượt)
01
5.55% (687 lượt)
02
2.40% (297 lượt)
06
3.16% (391 lượt)
08
3.16% (391 lượt)
10
2.40% (297 lượt)
13
2.40% (297 lượt)
14
3.17% (392 lượt)
16
2.40% (297 lượt)
18
5.56% (688 lượt)
25
2.41% (298 lượt)
28
3.16% (391 lượt)
29
3.15% (390 lượt)
35
3.16% (391 lượt)
36
3.16% (391 lượt)
38
3.16% (391 lượt)
41
2.40% (297 lượt)
43
3.15% (390 lượt)
44
7.98% (987 lượt)
52
2.41% (298 lượt)
57
3.14% (388 lượt)
64
3.16% (391 lượt)
71
2.40% (297 lượt)
73
2.40% (297 lượt)
84
5.53% (684 lượt)
86
2.40% (297 lượt)
87
2.40% (297 lượt)
88
2.40% (297 lượt)
92
2.39% (296 lượt)
96
3.16% (391 lượt)
98
3.14% (388 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Tây Ninh đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

31      ( 30 ngày )
32      ( 28 ngày )
37      ( 27 ngày )
97      ( 19 ngày )
63      ( 18 ngày )
80      ( 18 ngày )
49      ( 17 ngày )
68      ( 16 ngày )
85      ( 16 ngày )
03      ( 14 ngày )
51      ( 14 ngày )
54      ( 14 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 ( 987 Lần ) Giảm 345
18 ( 688 Lần ) Giảm 346
01 ( 687 Lần ) Giảm 346
84 ( 684 Lần ) Không tăng
14 ( 392 Lần ) Không tăng
06 ( 391 Lần ) Không tăng
08 ( 391 Lần ) Không tăng
28 ( 391 Lần ) Không tăng
35 ( 391 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 ( 2013 Lần ) Không tăng
18 ( 1698 Lần ) Không tăng
01 ( 1438 Lần ) Không tăng
30 ( 1321 Lần ) Không tăng
38 ( 1135 Lần ) Không tăng
21 ( 1071 Lần ) Không tăng
14 ( 1056 Lần ) Không tăng
71 ( 1027 Lần ) Giảm 378
84 ( 1023 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 ( 3406 Lần ) Không tăng
08 ( 3388 Lần ) Không tăng
84 ( 3192 Lần ) Không tăng
38 ( 3067 Lần ) Không tăng
29 ( 3044 Lần ) Không tăng
18 ( 2980 Lần ) Không tăng
75 ( 2970 Lần ) Không tăng
98 ( 2820 Lần ) Giảm 362
00 ( 2788 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Tây Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2154 Lần 346
0 685 Lần 346
1971 Lần 346
1 1281 Lần 346
1079 Lần 693
2 891 Lần 0
1173 Lần 692
3 984 Lần 1038
1674 Lần 1383
4 2454 Lần 1038
686 Lần 346
5 689 Lần 1039
391 Lần 692
6 1767 Lần 346
594 Lần 692
7 685 Lần 1038
1575 Lần 346
8 2546 Lần 346
1075 Lần 693
9 390 Lần 692

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )