http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.39% (295 lượt)
01
3.17% (391 lượt)
02
3.14% (388 lượt)
03
2.39% (295 lượt)
07
2.40% (296 lượt)
09
2.40% (296 lượt)
11
3.14% (388 lượt)
16
5.57% (688 lượt)
17
3.17% (391 lượt)
19
3.14% (388 lượt)
21
3.17% (391 lượt)
26
2.39% (295 lượt)
28
2.40% (296 lượt)
32
8.72% (1077 lượt)
33
2.40% (296 lượt)
34
4.80% (592 lượt)
36
3.14% (388 lượt)
38
2.40% (296 lượt)
41
3.14% (388 lượt)
44
3.16% (390 lượt)
51
3.17% (391 lượt)
52
3.17% (391 lượt)
54
2.40% (296 lượt)
56
3.16% (390 lượt)
59
2.39% (295 lượt)
64
3.17% (391 lượt)
69
2.40% (296 lượt)
70
2.40% (296 lượt)
74
3.17% (391 lượt)
75
3.17% (391 lượt)
85
2.41% (297 lượt)
92
2.40% (296 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Thuận đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      ( 30 ngày )
30      ( 26 ngày )
57      ( 21 ngày )
80      ( 18 ngày )
06      ( 17 ngày )
48      ( 17 ngày )
05      ( 16 ngày )
65      ( 15 ngày )
77      ( 15 ngày )
88      ( 15 ngày )
25      ( 14 ngày )
15      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 ( 1077 Lần ) Không tăng
16 ( 688 Lần ) Không tăng
34 ( 592 Lần ) Không tăng
01 ( 391 Lần ) Không tăng
17 ( 391 Lần ) Không tăng
21 ( 391 Lần ) Không tăng
51 ( 391 Lần ) Không tăng
52 ( 391 Lần ) Không tăng
64 ( 391 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 ( 1821 Lần ) Giảm 378
75 ( 1390 Lần ) Không tăng
79 ( 1153 Lần ) Không tăng
00 ( 1039 Lần ) Không tăng
07 ( 1039 Lần ) Không tăng
56 ( 1038 Lần ) Giảm 379
66 ( 1020 Lần ) Giảm 380
97 ( 1008 Lần ) Không tăng
67 ( 1003 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

73 ( 4679 Lần ) Giảm 722
76 ( 3646 Lần ) Không tăng
32 ( 3446 Lần ) Không tăng
92 ( 3233 Lần ) Không tăng
56 ( 2958 Lần ) Giảm 361
07 ( 2833 Lần ) Không tăng
52 ( 2778 Lần ) Không tăng
87 ( 2729 Lần ) Không tăng
82 ( 2718 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Thuận trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1961 Lần 0
0 591 Lần 345
1855 Lần 1034
1 1949 Lần 345
982 Lần 691
2 2152 Lần 1035
2649 Lần 0
3 591 Lần 690
778 Lần 1380
4 2060 Lần 1037
1763 Lần 0
5 688 Lần 345
687 Lần 690
6 1761 Lần 690
1078 Lần 345
7 687 Lần 1034
297 Lần 1035
8 592 Lần 0
296 Lần 1035
9 1275 Lần 689

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )