http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Định (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.11% (362 lượt)
01
1.11% (361 lượt)
02
1.11% (362 lượt)
04
1.11% (361 lượt)
05
1.11% (361 lượt)
06
1.11% (362 lượt)
07
2.22% (723 lượt)
09
4.45% (1446 lượt)
10
1.11% (361 lượt)
11
3.34% (1085 lượt)
12
1.11% (362 lượt)
13
1.11% (361 lượt)
14
2.22% (723 lượt)
16
1.11% (361 lượt)
17
1.11% (362 lượt)
19
1.11% (362 lượt)
20
1.11% (361 lượt)
23
1.11% (361 lượt)
24
2.22% (722 lượt)
25
2.22% (723 lượt)
29
1.11% (362 lượt)
30
1.11% (362 lượt)
32
1.11% (361 lượt)
33
2.22% (722 lượt)
34
2.22% (723 lượt)
35
3.34% (1085 lượt)
37
1.11% (362 lượt)
38
2.22% (723 lượt)
39
1.11% (361 lượt)
44
1.11% (361 lượt)
45
1.11% (361 lượt)
47
2.22% (722 lượt)
48
1.11% (362 lượt)
49
1.11% (362 lượt)
50
1.11% (361 lượt)
53
3.33% (1084 lượt)
54
2.22% (722 lượt)
58
1.11% (361 lượt)
60
4.45% (1446 lượt)
62
3.33% (1084 lượt)
63
1.11% (362 lượt)
64
2.22% (722 lượt)
65
2.22% (723 lượt)
68
1.11% (362 lượt)
72
1.11% (361 lượt)
73
1.11% (361 lượt)
74
1.11% (361 lượt)
76
1.11% (361 lượt)
77
2.23% (724 lượt)
79
1.11% (361 lượt)
81
2.22% (723 lượt)
82
2.22% (722 lượt)
84
2.22% (723 lượt)
85
1.11% (361 lượt)
88
1.11% (361 lượt)
91
2.23% (724 lượt)
92
1.11% (361 lượt)
95
1.11% (361 lượt)
98
2.22% (723 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Bình Định đến Ngày 30/03/2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      ( 24 ngày )
83      ( 24 ngày )
93      ( 24 ngày )
42      ( 21 ngày )
69      ( 18 ngày )
80      ( 15 ngày )
08      ( 14 ngày )
21      ( 14 ngày )
71      ( 14 ngày )
28      ( 13 ngày )
66      ( 13 ngày )
67      ( 13 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

09 ( 1446 Lần ) Giảm 1
60 ( 1446 Lần ) Tăng 722
11 ( 1085 Lần ) Tăng 361
35 ( 1085 Lần ) Không tăng
53 ( 1084 Lần ) Không tăng
62 ( 1084 Lần ) Giảm 362
77 ( 724 Lần ) Không tăng
91 ( 724 Lần ) Không tăng
07 ( 723 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 ( 2170 Lần ) Tăng 361
07 ( 1809 Lần ) Không tăng
34 ( 1809 Lần ) Tăng 361
38 ( 1809 Lần ) Không tăng
65 ( 1809 Lần ) Giảm 1
60 ( 1808 Lần ) Tăng 722
06 ( 1448 Lần ) Không tăng
88 ( 1447 Lần ) Giảm 362
98 ( 1447 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 ( 4296 Lần ) Không tăng
65 ( 4296 Lần ) Tăng 361
09 ( 4276 Lần ) Tăng 361
88 ( 4243 Lần ) Không tăng
04 ( 4188 Lần ) Giảm 360
60 ( 3556 Lần ) Tăng 722
85 ( 3249 Lần ) Giảm 360
61 ( 3171 Lần ) Giảm 360
44 ( 2882 Lần ) Tăng 361

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Bình Định trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4338 Lần 2
0 3253 Lần 3
3977 Lần 363
1 2893 Lần 363
2529 Lần 364
2 3613 Lần 1082
4699 Lần 725
3 3251 Lần 724
2168 Lần 360
4 5418 Lần 1081
2528 Lần 2
5 3975 Lần 1083
4699 Lần 3
6 1084 Lần 724
2529 Lần 361
7 2893 Lần 363
2890 Lần 2
8 2892 Lần 724
2169 Lần 722
9 3254 Lần 363

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 11 ngày )
37  ( 11 ngày )
65  ( 10 ngày )
59  ( 8 ngày )
16  ( 7 ngày )
76  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
75  ( 6 ngày )

Miền Bắc

50  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
25  ( 13 ngày )
30  ( 13 ngày )
41  ( 10 ngày )
26  ( 9 ngày )
86  ( 9 ngày )
27  ( 8 ngày )
60  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

84  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
88  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )
45  ( 6 ngày )
68  ( 6 ngày )
Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616 Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xososoco/domains/xososo.com/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616