http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Trị (Theo Lô) (đài {dai})"
03
1.06% (273 lượt)
04
1.17% (300 lượt)
05
1.14% (292 lượt)
06
3.52% (905 lượt)
07
3.14% (807 lượt)
10
1.17% (300 lượt)
11
0.94% (242 lượt)
14
1.06% (273 lượt)
15
0.94% (242 lượt)
16
0.94% (242 lượt)
17
1.14% (292 lượt)
20
2.19% (563 lượt)
21
1.17% (300 lượt)
22
1.06% (273 lượt)
23
3.05% (784 lượt)
24
2.11% (542 lượt)
25
1.88% (484 lượt)
26
2.19% (563 lượt)
29
2.12% (546 lượt)
30
1.17% (300 lượt)
31
1.14% (292 lượt)
36
1.14% (292 lượt)
38
1.17% (300 lượt)
42
1.25% (321 lượt)
44
1.17% (300 lượt)
46
2.30% (592 lượt)
48
1.14% (292 lượt)
50
3.02% (776 lượt)
52
1.25% (321 lượt)
53
1.06% (273 lượt)
54
1.06% (273 lượt)
58
1.25% (321 lượt)
59
3.21% (826 lượt)
60
2.33% (600 lượt)
61
1.14% (292 lượt)
63
1.17% (300 lượt)
65
1.17% (300 lượt)
66
2.50% (642 lượt)
67
1.25% (321 lượt)
68
3.63% (934 lượt)
69
2.23% (573 lượt)
70
2.31% (594 lượt)
71
1.25% (321 lượt)
72
1.06% (273 lượt)
73
1.88% (484 lượt)
75
1.06% (273 lượt)
76
3.29% (846 lượt)
77
1.25% (321 lượt)
78
3.37% (867 lượt)
80
2.30% (592 lượt)
82
3.52% (905 lượt)
84
2.20% (565 lượt)
85
1.17% (300 lượt)
88
0.94% (242 lượt)
89
1.25% (321 lượt)
90
1.25% (321 lượt)
92
1.06% (273 lượt)
96
1.17% (300 lượt)
98
0.94% (242 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Trị đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      ( 24 ngày )
27      ( 22 ngày )
41      ( 17 ngày )
51      ( 17 ngày )
08      ( 14 ngày )
32      ( 14 ngày )
83      ( 14 ngày )
47      ( 12 ngày )
56      ( 12 ngày )
39      ( 11 ngày )
94      ( 10 ngày )
01      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

68 ( 934 Lần ) Tăng 642
06 ( 905 Lần ) Tăng 17
82 ( 905 Lần ) Tăng 321
78 ( 867 Lần ) Tăng 321
76 ( 846 Lần ) Không tăng
59 ( 826 Lần ) Không tăng
07 ( 807 Lần ) Không tăng
23 ( 784 Lần ) Giảm 304
50 ( 776 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 ( 1568 Lần ) Tăng 321
18 ( 1285 Lần ) Không tăng
22 ( 1250 Lần ) Giảm 286
20 ( 1236 Lần ) Tăng 321
25 ( 1112 Lần ) Không tăng
58 ( 1103 Lần ) Tăng 35
23 ( 1088 Lần ) Không tăng
52 ( 1039 Lần ) Tăng 321
33 ( 977 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

04 ( 3783 Lần ) Không tăng
82 ( 3254 Lần ) Tăng 321
24 ( 3039 Lần ) Không tăng
36 ( 3020 Lần ) Không tăng
90 ( 2982 Lần ) Tăng 321
06 ( 2957 Lần ) Tăng 321
20 ( 2936 Lần ) Tăng 321
74 ( 2890 Lần ) Không tăng
18 ( 2588 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Trị trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
2577 Lần 287
0 4046 Lần 963
1591 Lần 912
1 1447 Lần 17
4055 Lần 574
2 2366 Lần 355
1184 Lần 1216
3 2114 Lần 1216
1505 Lần 287
4 2253 Lần 304
2790 Lần 338
5 1891 Lần 608
3962 Lần 1605
6 4382 Lần 676
3979 Lần 1284
7 1741 Lần 338
2925 Lần 642
8 3198 Lần 68
1136 Lần 287
9 2266 Lần 17

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )