http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/07/2021

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
21/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N
71
250N
887
500N
5719
1318
9472
1TR
7003
2,5TR
04545
53355
58806
42349
26348
37330
25402
5TR
38489
67809
10TR
45716
40TR
90874
ĐB
610228
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/07/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/07/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,6,2,9
7 1 9,8,6
7,0 2 8
0 3 0
7 4 5,9,8
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
0,1 6
8 7 1,2,4
1,4,2 8 7,9
1,4,8,0 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
14/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N
47
250N
241
500N
1398
4413
5203
1TR
1750
2,5TR
60217
66175
39913
50756
38214
19804
33011
5TR
55030
08723
10TR
76960
40TR
36337
ĐB
486367
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/07/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/07/2021  
Chục Số Đơn vị
5,3,6 0 3,4
4,1 1 3,7,3,4,1
2 3
1,0,1,2 3 0,7
1,0 4 7,1
Chục Số Đơn vị
7 5 0,6
5 6 0,7
4,1,3,6 7 5
9 8
9 8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
07/072021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N
23
250N
934
500N
0219
7223
4432
1TR
4213
2,5TR
93822
74702
43205
34037
17777
61162
26780
5TR
75458
27469
10TR
16594
40TR
82560
ĐB
412464
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/07/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 2,5
1 9,3
3,2,0,6 2 3,3,2
2,2,1 3 4,2,7
3,9,6 4
Chục Số Đơn vị
0 5 8
6 2,9,0,4
3,7 7 7
5 8 0
1,6 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N
53
250N
827
500N
8034
9881
5993
1TR
5530
2,5TR
16978
43875
99100
92174
09131
88346
23836
5TR
89725
60620
10TR
11799
40TR
19205
ĐB
151406
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/06/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,0,2 0 0,5,6
8,3 1
2 7,5,0
5,9 3 4,0,1,6
3,7 4 6
Chục Số Đơn vị
7,2,0 5 3
4,3,0 6
2 7 8,5,4
7 8 1
9 9 3,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N
75
250N
781
500N
0455
6900
3002
1TR
0152
2,5TR
25012
36456
20300
58873
90846
47245
76610
5TR
90746
29153
10TR
35047
40TR
15515
ĐB
462695
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/06/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,0,1 0 0,2,0
8 1 2,0,5
0,5,1 2
7,5 3
4 6,5,6,7
Chục Số Đơn vị
7,5,4,1,9 5 5,2,6,3
5,4,4 6
4 7 5,3
8 1
9 5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N
97
250N
274
500N
6182
6442
9697
1TR
4363
2,5TR
66270
42959
10051
23533
10300
04696
61261
5TR
73300
32591
10TR
73595
40TR
99284
ĐB
451737
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,0,0 0 0,0
5,6,9 1
8,4 2
6,3 3 3,7
7,8 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 9,1
9 6 3,1
9,9,3 7 4,0
8 2,4
5 9 7,7,6,1,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/062021
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N
18
250N
999
500N
4612
6411
9102
1TR
1444
2,5TR
84721
48691
88176
18216
59298
06478
57604
5TR
82051
60011
10TR
30821
40TR
05520
ĐB
082789
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,4
1,2,9,5,1,2 1 8,2,1,6,1
1,0 2 1,1,0
3
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
5 1
7,1 6
7 6,8
1,9,7 8 9
9,8 9 9,1,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )