http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
73
543
2986
2068
8493
9097
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
71340
28694
59630
25510
825912
Phú Yên
S
26
217
2949
8071
1787
3325
51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
48961
42473
91943
27377
042296
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 13/09/2021  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 1
0,5 1 6,0,2
7,1 2
7,4,9 3 5,7,0
9 4 3,7,0
3 5 1
8,1 6 8
9,3,4 7 3,2
6 8 6
9 3,7,4
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
5 0 9
7,6 1 7
8,8 2 6,5,9
7,4 3
4 9,3
2 5 0
2,9 6 1
1,8,8,7 7 1,9,3,7
8 7,2,7,2
4,7,0,2 9 6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
23
987
8210
2232
4644
8848
15427
89772
36696
19490
80742
39143
14608
79418
26560
73939
37010
517767
Khánh Hòa
SKH
78
061
4722
2503
3440
8613
68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
27998
07227
34239
18072
756190
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/09/2021  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
1,9,6,1 0 8
1 0,8,0
3,7,4 2 3,7
2,4 3 2,9
4 4 4,8,2,3
5
9 6 0,7
8,2,6 7 2
4,0,1 8 7
3 9 6,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
4,8,5,9 0 3,8
6 1 3
2,4,7 2 2,7
0,1 3 9,7,9
4 0,7,2
5 0
6 1
3,4,2 7 8,2
7,0,9 8 0
3,3 9 8,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
30
765
2322
0291
9986
4712
11455
14612
30205
12854
64158
92344
20125
25217
52768
24627
20113
998137
Quảng Ngãi
SG
63
889
6456
3172
4491
7135
93825
51600
28402
65233
48536
77052
40320
69328
36763
79567
97579
525305
Đắk Nông
SD
38286
78003
81280
54384
76844
70472
127433
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/09/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
3 0 5
9 1 2,2,7,3
2,1,1 2 2,5,7
1 3 0,7
5,4 4 4
6,5,0,2 5 5,4,8
8 6 5,8
1,2,3 7
5,6 8 6
9 1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,2,5
9 1
7,0,5 2 5,0,8
6,3,6 3 5,3,6
4
3,2,0 5 6,2
5,3 6 3,3,7
6 7 2,9
2 8 9
8,7 9 1
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
8 0 3
1
7 2
0,3 3 3
8,4 4 4
5
8 6
7 2
8 6,0,4
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
67
223
1857
8045
2674
1327
49216
43617
52039
26013
47238
50844
32877
82843
94067
45877
89011
330931
Ninh Thuận
ST
24
646
7453
4887
6504
9040
73780
88404
79465
79041
93878
10307
01735
11098
78266
51416
52624
562273
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/09/2021  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
0
1,3 1 6,7,3,1
2 3,7
2,1,4 3 9,8,1
7,4 4 5,4,3
4 5 7
1 6 7,7
6,5,2,1,7,6,7 7 4,7,7
3 8
3 9
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
4,8 0 4,4,7
4 1 6
2 4,4
5,7 3 5
2,0,0,2 4 6,0,1
6,3 5 3
4,6,1 6 5,6
8,0 7 8,3
7,9 8 7,0
9 8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
98
459
6060
1404
9559
8992
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
42227
74943
36815
06796
869657
Quảng Trị
ST
69
983
3320
5492
3376
2244
52891
69457
77434
77866
19703
95084
22978
23200
48253
80826
79951
620024
Quảng Bình
SB
15
578
6351
2920
7736
0140
66631
76494
88069
62387
09253
65552
73563
48113
64025
26006
14168
128250
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/09/2021  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
6 0 4,5
3 1 6,5
9,3 2 7
4,4 3 1,2
0 4 3,3
0,1 5 9,9,7
1,6,9,9 6 0,6
2,5 7
9 8
5,5 9 8,2,6,6
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
2,0 0 3,0
9,5 1
9 2 0,6,4
8,0,5 3 4
4,3,8,2 4 4
5 7,3,1
7,6,2 6 9,6
5 7 6,8
7 8 3,4
6 9 2,1
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
2,4,5 0 6
5,3 1 5,3
5 2 0,5
5,6,1 3 6,1
9 4 0
1,2 5 1,3,2,0
3,0 6 9,3,8
8 7 8
7,6 8 7
6 9 4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
30
990
6784
8601
2610
9580
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
39038
09728
53862
95258
273968
Khánh Hòa
SKH
67
581
6242
7032
6379
5822
10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
42968
11696
91371
30126
783777
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/09/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
3,9,1,8 0 1
0 1 0,5,4,4
6 2 7,5,8
3 0,8
8,1,1 4
1,2 5 8
6 2,8
2,8 7 9
3,2,5,6 8 4,0,7
7 9 0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 0 0
8,3,7 1 7,4
4,3,2 2 2,6
3 2,1
1 4 2
5
9,9,2 6 7,8,7,8
6,1,6,7 7 9,1,7
6,6 8 1
7 9 6,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
98
799
0543
8680
0743
9293
34417
92080
19379
25556
78704
09593
59091
94318
83921
24636
25790
837147
Quảng Nam
SM
37
671
5742
9545
4987
9641
61599
47119
17547
99891
79502
43720
09578
54693
74626
16197
55762
050664
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/09/2021  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
8,8,9 0 4
9,2 1 7,8
2 1
4,4,9,9 3 6
0 4 3,3,7
5 6
5,3 6
1,4 7 9
9,1 8 0,0
9,7 9 8,9,3,3,1,0
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
2 0 2
7,4,9 1 9
4,0,6 2 0,6
9 3 7
6 4 2,5,1,7
4 5
2 6 2,4
3,8,4,9 7 1,8
7 8 7
9,1 9 9,1,3,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )