http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Hà Nội đến Ngày 30/07/2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38      ( 23 ngày )
56      ( 16 ngày )
40      ( 13 ngày )
51      ( 13 ngày )
22      ( 10 ngày )
55      ( 10 ngày )
86      ( 10 ngày )
41      ( 9 ngày )
62      ( 9 ngày )
19      ( 8 ngày )
34      ( 8 ngày )
75      ( 8 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

33 ( 1781 Lần ) Tăng 2
46 ( 1430 Lần ) Giảm 353
90 ( 1424 Lần ) Tăng 355
23 ( 1421 Lần ) Giảm 353
77 ( 1421 Lần ) Không tăng
87 ( 1417 Lần ) Không tăng
16 ( 1414 Lần ) Tăng 355
10 ( 1071 Lần ) Không tăng
79 ( 1070 Lần ) Tăng 355

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 ( 2852 Lần ) Không tăng
33 ( 2492 Lần ) Tăng 355
39 ( 2483 Lần ) Giảm 356
31 ( 2469 Lần ) Không tăng
70 ( 2123 Lần ) Không tăng
16 ( 2121 Lần ) Tăng 355
72 ( 1782 Lần ) Giảm 1
76 ( 1782 Lần ) Tăng 355
90 ( 1780 Lần ) Tăng 355

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

39 ( 4983 Lần ) Không tăng
10 ( 4946 Lần ) Giảm 704
02 ( 4905 Lần ) Không tăng
31 ( 4892 Lần ) Không tăng
79 ( 4880 Lần ) Tăng 355
37 ( 4628 Lần ) Giảm 346
16 ( 4585 Lần ) Tăng 3
41 ( 4584 Lần ) Không tăng
46 ( 4271 Lần ) Giảm 704

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Hà Nội trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4966 Lần 6
0 5686 Lần 357
6392 Lần 1420
1 4263 Lần 4
3912 Lần 1057
2 4617 Lần 714
7464 Lần 714
3 6400 Lần 2116
3211 Lần 2116
4 4250 Lần 347
2477 Lần 359
5 1769 Lần 357
3549 Lần 2
6 7458 Lần 1422
6044 Lần 361
7 6039 Lần 347
4965 Lần 349
8 2837 Lần 4
4972 Lần 714
9 4633 Lần 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

85  ( 37 ngày )
49  ( 32 ngày )
99  ( 32 ngày )
33  ( 31 ngày )
05  ( 30 ngày )
65  ( 30 ngày )
71  ( 29 ngày )
94  ( 29 ngày )
04  ( 28 ngày )

Miền Bắc

51  ( 19 ngày )
41  ( 16 ngày )
57  ( 15 ngày )
89  ( 11 ngày )
04  ( 9 ngày )
81  ( 9 ngày )
10  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 15 ngày )
01  ( 12 ngày )
94  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
47  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
86  ( 8 ngày )