http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê dãy số 94 Miền Trung đài (1-2) từ ngày: 23-04-2022 - 23-05-2022
Quảng Nam
G.Ba: 97383 - 02494
Đà Nẵng
G.Ba: 11094 - 40212
Gia Lai
G.Ba: 49170 - 39894
Thừa T. Huế
G.Tư: 18680 - 30830 - 98242 - 88994 - 89978 - 77614 - 51532
Quảng Trị
G.Bảy: 994
Đà Nẵng
G.Ba: 71394 - 61856
Thừa T. Huế
G.Sáu: 2494 - 5835 - 0352

Các thống kê cơ bản Miền Trung đài (1-2) đến Ngày 22/05/2022

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
09      ( 6 ngày )
39      ( 6 ngày )
87      ( 6 ngày )
96      ( 6 ngày )
30      ( 5 ngày )
34      ( 5 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

74      ( 10 ngày )
85      ( 9 ngày )
46      ( 8 ngày )
77      ( 8 ngày )
82      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

95 ( 1397 Lần ) Giảm 399
44 ( 1381 Lần ) Tăng 53
57 ( 1348 Lần ) Giảm 451
25 ( 948 Lần ) Tăng 52
16 ( 939 Lần ) Tăng 44
58 ( 939 Lần ) Tăng 43
89 ( 910 Lần ) Không tăng
86 ( 903 Lần ) Giảm 445
84 ( 899 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

95 ( 2295 Lần ) Tăng 50
57 ( 2255 Lần ) Không tăng
29 ( 2241 Lần ) Không tăng
26 ( 1890 Lần ) Tăng 91
19 ( 1851 Lần ) Tăng 51
44 ( 1823 Lần ) Tăng 53
89 ( 1817 Lần ) Không tăng
63 ( 1808 Lần ) Giảm 363
66 ( 1802 Lần ) Giảm 363

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
3317 Lần 2505
0 2533 Lần 1048
3428 Lần 2404
1 2035 Lần 1102
3400 Lần 2877
2 2030 Lần 653
2343 Lần 358
3 4115 Lần 2162
4227 Lần 248
4 3168 Lần 398
5854 Lần 861
5 5142 Lần 1156
2942 Lần 1557
6 3759 Lần 1157
2420 Lần 1165
7 4583 Lần 2605
3664 Lần 838
8 3270 Lần 3032
2384 Lần 1648
9 3344 Lần 1148

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

21  ( 12 ngày )
10  ( 10 ngày )
36  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
29  ( 8 ngày )
23  ( 7 ngày )
62  ( 7 ngày )
54  ( 6 ngày )

Miền Bắc

40  ( 24 ngày )
97  ( 16 ngày )
61  ( 15 ngày )
62  ( 13 ngày )
20  ( 12 ngày )
35  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )
55  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

74  ( 10 ngày )
85  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
92  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
39  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )