http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Nam đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

52      ( 17 ngày )
48      ( 16 ngày )
36      ( 14 ngày )
02      ( 13 ngày )
85      ( 12 ngày )
92      ( 12 ngày )
76      ( 11 ngày )
91      ( 11 ngày )
21      ( 10 ngày )
37      ( 10 ngày )
88      ( 9 ngày )
96      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 ( 391 Lần ) Tăng 266
64 ( 330 Lần ) Tăng 132
23 ( 327 Lần ) Tăng 133
13 ( 308 Lần ) Không tăng
28 ( 296 Lần ) Không tăng
90 ( 286 Lần ) Không tăng
55 ( 279 Lần ) Không tăng
98 ( 241 Lần ) Không tăng
65 ( 228 Lần ) Tăng 126

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

05 ( 586 Lần ) Tăng 266
13 ( 499 Lần ) Không tăng
16 ( 481 Lần ) Không tăng
62 ( 471 Lần ) Không tăng
23 ( 426 Lần ) Tăng 133
64 ( 424 Lần ) Tăng 132
03 ( 420 Lần ) Tăng 134
74 ( 390 Lần ) Không tăng
55 ( 378 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

34 ( 1041 Lần ) Không tăng
23 ( 913 Lần ) Tăng 133
13 ( 890 Lần ) Không tăng
08 ( 876 Lần ) Tăng 124
05 ( 871 Lần ) Tăng 266
72 ( 851 Lần ) Không tăng
56 ( 837 Lần ) Không tăng
30 ( 820 Lần ) Tăng 135
25 ( 818 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Nam trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1197 Lần 616
0 1214 Lần 309
1259 Lần 99
1 676 Lần 185
1057 Lần 172
2 665 Lần 50
916 Lần 380
3 1498 Lần 201
630 Lần 456
4 1368 Lần 94
946 Lần 46
5 1296 Lần 213
1373 Lần 202
6 308 Lần 90
800 Lần 0
7 961 Lần 137
438 Lần 191
8 1082 Lần 57
1058 Lần 119
9 605 Lần 57

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )