http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      ( 22 ngày )
91      ( 13 ngày )
93      ( 12 ngày )
34      ( 11 ngày )
10      ( 10 ngày )
53      ( 9 ngày )
44      ( 8 ngày )
11      ( 7 ngày )
48      ( 7 ngày )
92      ( 7 ngày )
94      ( 7 ngày )
16      ( 6 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

40 ( 433 Lần ) Tăng 43
43 ( 433 Lần ) Tăng 132
97 ( 361 Lần ) Tăng 134
15 ( 352 Lần ) Tăng 253
61 ( 348 Lần ) Tăng 130
78 ( 335 Lần ) Giảm 100
67 ( 331 Lần ) Không tăng
59 ( 327 Lần ) Giảm 101
31 ( 326 Lần ) Tăng 134

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 ( 672 Lần ) Không tăng
59 ( 621 Lần ) Không tăng
62 ( 563 Lần ) Tăng 140
06 ( 560 Lần ) Tăng 130
97 ( 559 Lần ) Tăng 134
15 ( 549 Lần ) Tăng 253
43 ( 535 Lần ) Tăng 132
13 ( 531 Lần ) Tăng 136
40 ( 528 Lần ) Tăng 138

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

61 ( 1658 Lần ) Tăng 130
59 ( 1407 Lần ) Không tăng
40 ( 1399 Lần ) Tăng 138
82 ( 1396 Lần ) Tăng 128
15 ( 1337 Lần ) Tăng 253
08 ( 1333 Lần ) Không tăng
60 ( 1327 Lần ) Không tăng
44 ( 1264 Lần ) Không tăng
50 ( 1253 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Ninh trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1774 Lần 61
0 1865 Lần 236
1013 Lần 289
1 1414 Lần 34
1420 Lần 128
2 1262 Lần 470
1251 Lần 339
3 1130 Lần 428
1322 Lần 16
4 1052 Lần 298
1642 Lần 244
5 1728 Lần 304
2001 Lần 301
6 1871 Lần 97
1973 Lần 21
7 1906 Lần 16
1587 Lần 282
8 1333 Lần 64
1138 Lần 165
9 1560 Lần 127

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )