http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
02
2.94% (510 lượt)
03
0.72% (125 lượt)
04
0.76% (131 lượt)
06
1.35% (234 lượt)
07
1.53% (265 lượt)
09
0.79% (137 lượt)
10
0.56% (97 lượt)
11
1.52% (264 lượt)
13
0.81% (140 lượt)
14
0.76% (132 lượt)
17
3.01% (521 lượt)
19
2.37% (410 lượt)
22
1.55% (269 lượt)
23
0.76% (132 lượt)
24
0.76% (132 lượt)
26
0.56% (97 lượt)
28
0.74% (128 lượt)
29
1.60% (277 lượt)
30
0.77% (133 lượt)
32
2.89% (501 lượt)
33
0.80% (139 lượt)
34
0.81% (141 lượt)
35
0.79% (137 lượt)
37
1.57% (272 lượt)
38
1.59% (276 lượt)
39
1.50% (260 lượt)
40
2.09% (363 lượt)
41
0.78% (136 lượt)
42
3.13% (542 lượt)
44
0.76% (131 lượt)
45
1.63% (283 lượt)
46
1.30% (226 lượt)
47
0.76% (132 lượt)
49
2.89% (501 lượt)
51
1.52% (263 lượt)
52
2.16% (375 lượt)
53
1.33% (230 lượt)
55
1.56% (271 lượt)
56
1.34% (233 lượt)
57
0.76% (132 lượt)
58
0.80% (139 lượt)
59
0.74% (129 lượt)
61
2.74% (475 lượt)
64
1.45% (251 lượt)
65
0.81% (141 lượt)
66
2.24% (389 lượt)
67
0.67% (116 lượt)
68
1.29% (224 lượt)
70
0.56% (97 lượt)
71
0.83% (144 lượt)
72
3.09% (535 lượt)
74
2.00% (346 lượt)
76
1.54% (267 lượt)
77
0.81% (140 lượt)
78
0.74% (128 lượt)
79
0.76% (132 lượt)
83
1.56% (270 lượt)
84
0.68% (118 lượt)
85
1.49% (259 lượt)
86
0.56% (97 lượt)
88
0.79% (137 lượt)
89
3.05% (528 lượt)
90
2.18% (377 lượt)
91
0.81% (141 lượt)
92
0.76% (132 lượt)
93
1.62% (280 lượt)
94
1.58% (274 lượt)
95
2.18% (378 lượt)
96
2.30% (398 lượt)
97
0.74% (128 lượt)
98
1.37% (238 lượt)
99
1.42% (246 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

27      ( 17 ngày )
36      ( 13 ngày )
80      ( 11 ngày )
00      ( 10 ngày )
05      ( 10 ngày )
31      ( 10 ngày )
15      ( 9 ngày )
25      ( 9 ngày )
48      ( 8 ngày )
62      ( 8 ngày )
75      ( 8 ngày )
01      ( 7 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

89 ( 528 Lần ) Tăng 260
19 ( 410 Lần ) Tăng 132
72 ( 406 Lần ) Tăng 140
42 ( 397 Lần ) Tăng 269
45 ( 283 Lần ) Tăng 140
93 ( 280 Lần ) Không tăng
02 ( 279 Lần ) Giảm 118
29 ( 277 Lần ) Tăng 137
49 ( 275 Lần ) Giảm 97

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

89 ( 805 Lần ) Tăng 260
69 ( 661 Lần ) Không tăng
66 ( 655 Lần ) Không tăng
96 ( 655 Lần ) Giảm 16
49 ( 640 Lần ) Không tăng
32 ( 628 Lần ) Không tăng
42 ( 542 Lần ) Tăng 269
72 ( 535 Lần ) Tăng 140
17 ( 521 Lần ) Tăng 124

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
679 Lần 78
0 409 Lần 388
1201 Lần 423
1 1071 Lần 165
809 Lần 308
2 1745 Lần 472
1073 Lần 168
3 961 Lần 43
1620 Lần 250
4 800 Lần 582
1065 Lần 60
5 1092 Lần 306
782 Lần 416
6 927 Lần 222
1217 Lần 175
7 1307 Lần 512
935 Lần 60
8 665 Lần 66
1465 Lần 206
9 1869 Lần 450

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )