http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, Theo Lô)"
00
1.18% (178 lượt)
03
2.16% (326 lượt)
04
1.67% (253 lượt)
06
1.15% (174 lượt)
07
0.87% (132 lượt)
08
1.16% (176 lượt)
09
1.91% (288 lượt)
10
2.36% (356 lượt)
11
2.79% (421 lượt)
12
0.52% (78 lượt)
13
0.29% (44 lượt)
14
1.40% (212 lượt)
15
1.77% (268 lượt)
16
0.90% (136 lượt)
17
0.95% (144 lượt)
18
1.77% (268 lượt)
19
0.93% (140 lượt)
20
0.87% (132 lượt)
22
1.88% (284 lượt)
23
0.95% (144 lượt)
27
0.77% (117 lượt)
29
0.78% (118 lượt)
30
1.16% (176 lượt)
34
0.87% (132 lượt)
36
1.67% (252 lượt)
37
0.86% (130 lượt)
40
0.94% (142 lượt)
42
0.93% (140 lượt)
43
1.02% (154 lượt)
44
3.29% (497 lượt)
45
0.54% (82 lượt)
46
0.76% (115 lượt)
47
0.91% (138 lượt)
48
1.63% (247 lượt)
49
1.71% (258 lượt)
50
1.69% (256 lượt)
51
2.79% (421 lượt)
52
1.81% (274 lượt)
57
0.93% (140 lượt)
58
1.66% (251 lượt)
59
0.89% (134 lượt)
60
1.76% (266 lượt)
61
0.73% (111 lượt)
62
1.62% (245 lượt)
64
0.26% (40 lượt)
65
2.04% (308 lượt)
66
1.77% (268 lượt)
67
1.15% (174 lượt)
68
1.71% (259 lượt)
69
0.26% (40 lượt)
70
3.71% (561 lượt)
72
1.81% (274 lượt)
73
1.01% (152 lượt)
74
1.72% (260 lượt)
75
1.90% (287 lượt)
76
0.87% (132 lượt)
79
1.03% (156 lượt)
80
1.87% (282 lượt)
81
0.74% (112 lượt)
82
1.80% (272 lượt)
83
0.75% (113 lượt)
84
2.61% (395 lượt)
85
2.01% (304 lượt)
87
1.80% (272 lượt)
88
1.00% (151 lượt)
89
0.75% (114 lượt)
91
0.86% (130 lượt)
92
0.24% (36 lượt)
93
0.93% (140 lượt)
94
0.91% (138 lượt)
96
2.66% (402 lượt)
97
1.79% (270 lượt)
98
0.77% (116 lượt)

Các thống kê cơ bản Miền Bắc đài () đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

41      ( 17 ngày )
25      ( 14 ngày )
54      ( 13 ngày )
56      ( 13 ngày )
01      ( 12 ngày )
38      ( 12 ngày )
35      ( 11 ngày )
77      ( 11 ngày )
05      ( 9 ngày )
28      ( 9 ngày )
33      ( 8 ngày )
90      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
Lần 0
0 Lần 0
Lần 0
1 Lần 0
Lần 0
2 Lần 0
Lần 0
3 Lần 0
Lần 0
4 Lần 0
Lần 0
5 Lần 0
Lần 0
6 Lần 0
Lần 0
7 Lần 0
Lần 0
8 Lần 0
Lần 0
9 Lần 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )