http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (Theo Lô) (đài {dai})"
00
1.45% (140 lượt)
01
1.31% (127 lượt)
03
1.39% (134 lượt)
04
1.02% (99 lượt)
05
4.04% (391 lượt)
07
0.95% (92 lượt)
08
1.28% (124 lượt)
09
0.93% (90 lượt)
10
2.15% (208 lượt)
11
1.34% (130 lượt)
12
1.42% (137 lượt)
13
3.18% (308 lượt)
14
0.99% (96 lượt)
15
1.91% (185 lượt)
16
1.04% (101 lượt)
18
0.97% (94 lượt)
23
3.38% (327 lượt)
24
0.94% (91 lượt)
26
1.15% (111 lượt)
27
1.42% (137 lượt)
28
3.06% (296 lượt)
29
0.98% (95 lượt)
30
1.40% (135 lượt)
31
1.26% (122 lượt)
32
1.24% (120 lượt)
33
1.00% (97 lượt)
34
2.32% (224 lượt)
35
0.98% (95 lượt)
39
1.27% (123 lượt)
40
1.02% (99 lượt)
43
1.31% (127 lượt)
44
0.95% (92 lượt)
45
1.22% (118 lượt)
47
1.03% (100 lượt)
49
0.97% (94 lượt)
51
1.04% (101 lượt)
53
0.97% (94 lượt)
54
1.45% (140 lượt)
55
2.88% (279 lượt)
57
1.31% (127 lượt)
58
2.11% (204 lượt)
60
1.36% (132 lượt)
61
2.03% (196 lượt)
62
0.95% (92 lượt)
63
1.03% (100 lượt)
64
3.41% (330 lượt)
65
2.36% (228 lượt)
66
0.99% (96 lượt)
67
0.91% (88 lượt)
69
1.15% (111 lượt)
70
0.96% (93 lượt)
72
1.93% (187 lượt)
73
1.04% (101 lượt)
74
2.05% (198 lượt)
77
1.01% (98 lượt)
78
1.27% (123 lượt)
80
1.25% (121 lượt)
82
1.33% (129 lượt)
87
0.99% (96 lượt)
89
0.95% (92 lượt)
90
2.96% (286 lượt)
93
2.17% (210 lượt)
94
1.01% (98 lượt)
97
2.31% (223 lượt)
98
2.49% (241 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Nam đến Ngày 28/11/2023

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

52      ( 17 ngày )
48      ( 16 ngày )
36      ( 14 ngày )
02      ( 13 ngày )
85      ( 12 ngày )
92      ( 12 ngày )
76      ( 11 ngày )
91      ( 11 ngày )
21      ( 10 ngày )
37      ( 10 ngày )
88      ( 9 ngày )
96      ( 9 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 ( 391 Lần ) Tăng 266
64 ( 330 Lần ) Tăng 132
23 ( 327 Lần ) Tăng 133
13 ( 308 Lần ) Không tăng
28 ( 296 Lần ) Không tăng
90 ( 286 Lần ) Không tăng
55 ( 279 Lần ) Không tăng
98 ( 241 Lần ) Không tăng
65 ( 228 Lần ) Tăng 126

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

05 ( 586 Lần ) Tăng 266
13 ( 499 Lần ) Không tăng
16 ( 481 Lần ) Không tăng
62 ( 471 Lần ) Không tăng
23 ( 426 Lần ) Tăng 133
64 ( 424 Lần ) Tăng 132
03 ( 420 Lần ) Tăng 134
74 ( 390 Lần ) Không tăng
55 ( 378 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

34 ( 1041 Lần ) Không tăng
23 ( 913 Lần ) Tăng 133
13 ( 890 Lần ) Không tăng
08 ( 876 Lần ) Tăng 124
05 ( 871 Lần ) Tăng 266
72 ( 851 Lần ) Không tăng
56 ( 837 Lần ) Không tăng
30 ( 820 Lần ) Tăng 135
25 ( 818 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Nam trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1197 Lần 616
0 1214 Lần 309
1259 Lần 99
1 676 Lần 185
1057 Lần 172
2 665 Lần 50
916 Lần 380
3 1498 Lần 201
630 Lần 456
4 1368 Lần 94
946 Lần 46
5 1296 Lần 213
1373 Lần 202
6 308 Lần 90
800 Lần 0
7 961 Lần 137
438 Lần 191
8 1082 Lần 57
1058 Lần 119
9 605 Lần 57

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 15 ngày )
78  ( 12 ngày )
39  ( 11 ngày )
92  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
51  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
14  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

41  ( 17 ngày )
25  ( 14 ngày )
54  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
01  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
35  ( 11 ngày )
77  ( 11 ngày )
05  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 12 ngày )
38  ( 12 ngày )
36  ( 10 ngày )
35  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
02  ( 7 ngày )
14  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )