http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (Theo Lô) (đài {dai})"
00
3.62% (378 lượt)
01
0.60% (63 lượt)
02
1.14% (119 lượt)
03
3.51% (366 lượt)
06
0.65% (68 lượt)
07
0.69% (72 lượt)
08
1.89% (197 lượt)
09
1.21% (126 lượt)
10
2.44% (255 lượt)
13
1.85% (193 lượt)
16
1.88% (196 lượt)
17
3.86% (403 lượt)
20
1.23% (128 lượt)
23
1.23% (128 lượt)
24
2.41% (252 lượt)
26
1.27% (133 lượt)
27
1.29% (135 lượt)
30
2.44% (255 lượt)
35
1.33% (139 lượt)
36
0.60% (63 lượt)
40
1.84% (192 lượt)
41
2.25% (235 lượt)
45
1.94% (203 lượt)
46
1.21% (126 lượt)
47
1.29% (135 lượt)
48
2.51% (262 lượt)
49
2.33% (243 lượt)
51
1.30% (136 lượt)
52
1.24% (129 lượt)
53
1.24% (129 lượt)
54
1.14% (119 lượt)
57
2.55% (266 lượt)
61
2.52% (263 lượt)
62
1.30% (136 lượt)
63
2.44% (255 lượt)
65
0.66% (69 lượt)
66
2.53% (264 lượt)
67
1.14% (119 lượt)
68
1.27% (133 lượt)
69
1.75% (183 lượt)
70
1.32% (138 lượt)
73
1.17% (122 lượt)
74
2.33% (243 lượt)
75
1.31% (137 lượt)
76
2.47% (258 lượt)
77
3.95% (412 lượt)
78
1.17% (122 lượt)
79
0.68% (71 lượt)
80
1.17% (122 lượt)
82
0.61% (64 lượt)
84
0.60% (63 lượt)
86
1.22% (127 lượt)
87
1.83% (191 lượt)
88
1.29% (135 lượt)
89
1.23% (128 lượt)
91
1.16% (121 lượt)
93
0.58% (61 lượt)
95
1.95% (204 lượt)
97
1.20% (125 lượt)
99
3.14% (328 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Quảng Nam đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32      ( 23 ngày )
60      ( 21 ngày )
28      ( 16 ngày )
98      ( 15 ngày )
15      ( 14 ngày )
21      ( 14 ngày )
42      ( 13 ngày )
56      ( 13 ngày )
58      ( 11 ngày )
59      ( 11 ngày )
33      ( 10 ngày )
64      ( 10 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

77 ( 412 Lần ) Tăng 52
17 ( 403 Lần ) Tăng 140
00 ( 378 Lần ) Không tăng
03 ( 366 Lần ) Tăng 130
99 ( 328 Lần ) Giảm 178
57 ( 266 Lần ) Tăng 135
66 ( 264 Lần ) Không tăng
61 ( 263 Lần ) Không tăng
48 ( 262 Lần ) Tăng 262

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

77 ( 733 Lần ) Tăng 140
99 ( 506 Lần ) Không tăng
24 ( 456 Lần ) Không tăng
00 ( 423 Lần ) Không tăng
17 ( 403 Lần ) Tăng 140
13 ( 401 Lần ) Không tăng
03 ( 366 Lần ) Tăng 130
10 ( 346 Lần ) Không tăng
30 ( 327 Lần ) Tăng 255

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

77 ( 823 Lần ) Tăng 140
99 ( 567 Lần ) Không tăng
24 ( 518 Lần ) Không tăng
00 ( 501 Lần ) Không tăng
03 ( 464 Lần ) Tăng 130
10 ( 464 Lần ) Không tăng
17 ( 447 Lần ) Tăng 118
30 ( 446 Lần ) Tăng 255
41 ( 411 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Quảng Nam trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1389 Lần 159
0 1468 Lần 518
1047 Lần 38
1 818 Lần 234
776 Lần 50
2 448 Lần 32
457 Lần 167
3 1254 Lần 253
1396 Lần 425
4 677 Lần 0
779 Lần 87
5 752 Lần 40
1423 Lần 45
6 1235 Lần 10
1503 Lần 371
7 1858 Lần 238
830 Lần 88
8 849 Lần 174
839 Lần 325
9 1079 Lần 178

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )