http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (Theo Lô) (đài {dai})"
00
2.48% (251 lượt)
03
1.30% (132 lượt)
04
3.15% (319 lượt)
07
2.37% (240 lượt)
09
1.26% (128 lượt)
10
1.24% (125 lượt)
11
1.23% (124 lượt)
12
1.30% (132 lượt)
14
1.41% (143 lượt)
17
1.17% (118 lượt)
19
1.19% (120 lượt)
20
3.46% (350 lượt)
22
0.65% (66 lượt)
23
1.70% (172 lượt)
25
1.17% (118 lượt)
26
0.48% (49 lượt)
27
1.29% (131 lượt)
31
1.15% (116 lượt)
33
3.70% (374 lượt)
34
0.56% (57 lượt)
35
1.31% (133 lượt)
36
1.36% (138 lượt)
37
1.77% (179 lượt)
39
1.22% (123 lượt)
42
2.69% (272 lượt)
43
1.24% (125 lượt)
44
0.63% (64 lượt)
45
0.01% (1 lượt)
46
1.26% (128 lượt)
47
2.52% (255 lượt)
50
1.69% (171 lượt)
51
1.25% (126 lượt)
53
0.59% (60 lượt)
57
1.14% (115 lượt)
58
1.67% (169 lượt)
61
1.17% (118 lượt)
62
2.60% (263 lượt)
63
1.19% (120 lượt)
67
1.31% (133 lượt)
69
1.22% (123 lượt)
70
0.54% (55 lượt)
74
1.26% (127 lượt)
75
1.30% (132 lượt)
76
1.28% (130 lượt)
77
2.36% (239 lượt)
78
2.51% (254 lượt)
79
1.18% (119 lượt)
80
2.46% (249 lượt)
81
2.67% (270 lượt)
82
1.22% (123 lượt)
83
1.35% (137 lượt)
85
1.24% (125 lượt)
86
2.64% (267 lượt)
87
0.46% (47 lượt)
89
2.41% (244 lượt)
90
2.60% (263 lượt)
92
2.44% (247 lượt)
94
0.52% (53 lượt)
95
4.29% (434 lượt)
96
3.85% (390 lượt)
99
1.31% (133 lượt)

Các thống kê cơ bản Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 21/06/2024

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

08      ( 24 ngày )
30      ( 20 ngày )
72      ( 18 ngày )
32      ( 16 ngày )
65      ( 16 ngày )
91      ( 15 ngày )
98      ( 15 ngày )
29      ( 14 ngày )
38      ( 13 ngày )
55      ( 12 ngày )
84      ( 12 ngày )
02      ( 11 ngày )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

95 ( 434 Lần ) Không tăng
96 ( 390 Lần ) Tăng 267
33 ( 374 Lần ) Không tăng
20 ( 350 Lần ) Tăng 122
04 ( 319 Lần ) Tăng 137
42 ( 272 Lần ) Tăng 136
81 ( 270 Lần ) Không tăng
86 ( 267 Lần ) Tăng 137
62 ( 263 Lần ) Tăng 18

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

07 ( 2964 Lần ) Không tăng
77 ( 2940 Lần ) Không tăng
40 ( 2931 Lần ) Không tăng
74 ( 2916 Lần ) Tăng 127
95 ( 1855 Lần ) Không tăng
42 ( 1733 Lần ) Tăng 136
20 ( 1712 Lần ) Tăng 122
67 ( 1708 Lần ) Không tăng
92 ( 1690 Lần ) Tăng 125

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

36 ( 15372 Lần ) Không tăng
27 ( 12591 Lần ) Giảm 1425
28 ( 11433 Lần ) Không tăng
01 ( 11188 Lần ) Không tăng
50 ( 11135 Lần ) Tăng 123
89 ( 10734 Lần ) Không tăng
99 ( 10112 Lần ) Tăng 133
71 ( 9951 Lần ) Không tăng
80 ( 9932 Lần ) Tăng 120

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" Xổ số Vũng Tàu trong lần quay

Hàng chục Số Hàng đơn vị
1070 Lần 46
0 1464 Lần 420
762 Lần 170
1 754 Lần 28
887 Lần 240
2 1103 Lần 128
1121 Lần 87
3 1120 Lần 69
846 Lần 55
4 763 Lần 33
641 Lần 362
5 943 Lần 103
757 Lần 82
6 1102 Lần 295
1056 Lần 35
7 1457 Lần 208
1462 Lần 394
8 423 Lần 209
1520 Lần 561
9 990 Lần 133

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

54  ( 14 ngày )
97  ( 13 ngày )
53  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
73  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )
59  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
28  ( 7 ngày )

Miền Bắc

27  ( 17 ngày )
36  ( 13 ngày )
80  ( 11 ngày )
00  ( 10 ngày )
05  ( 10 ngày )
31  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
25  ( 9 ngày )
48  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 12 ngày )
06  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
33  ( 8 ngày )
38  ( 6 ngày )