http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
56
56
781
781
3448
8797
2209
3448
8797
2209
6758
6758
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
82916
84023
46217
07864
15401
82306
65528
26694
38730
26694
38730
49593
49593
23014
23014
968629
968629
Phú Yên
S
67
67
097
097
0237
0603
0237
0603
7710
7710
2201
2201
44135
22987
26078
22178
57054
33904
88430
44135
22987
26078
22178
57054
33904
88430
36118
83085
36118
83085
08622
08622
97140
97140
055753
055753
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 27/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 27/09/2021  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
3,3 0 9,9,1,6,1,6
8,8,0,0 1 6,7,6,7,4,4
2 3,8,3,8,9,9
2,2,9,9 3 0,0
6,6,9,9,1,1 4 8,8
5 6,6,8,8
5,5,1,0,1,0 6 4,4
9,9,1,1 7
4,4,5,5,2,2 8 1,1
0,0,2,2 9 7,7,4,4,3,3
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
1,1,3,3,4,4 0 3,3,1,1,4,4
0,0 1 0,0,8,8
2,2 2 2,2
0,0,5,5 3 7,7,5,0,5,0
5,0,5,0 4 0,0
3,3,8,8 5 4,4,3,3
6 7,7
6,6,9,9,3,3,8,8 7 8,8,8,8
7,7,7,7,1,1 8 7,7,5,5
9 7,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
06
06
736
736
9286
5235
9221
9286
5235
9221
5600
5600
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
32472
03257
32472
03257
72085
72085
57081
57081
504248
504248
Khánh Hòa
SKH
39
39
419
419
9765
9765
2217
2217
0384
0384
5197
5197
83142
83142
58981
58981
13911
13911
90341
90341
90435
90435
98865
98865
20639
20639
23871
23871
73087
73087
11413
11413
33236
33236
293851
293851
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 26/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 26/09/2021  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
0,0,8,8 0 6,6,0,0
2,2,8,8 1 2,2
1,4,6,1,4,6,7,7 2 1,1,4,4
3 6,6,5,5
2,2 4 2,2,8,8
3,3,8,8 5 7,7
0,0,3,3,8,8,7,7 6 2,2
9,9,5,5 7 6,6,2,2
4,4 8 6,6,0,0,5,5,1,1
9 7,7
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0
8,8,1,1,4,4,7,7,5,5 1 9,9,7,7,1,1,3,3
4,4 2
1,1 3 9,9,5,5,9,9,6,6
8,8 4 2,2,1,1
6,6,3,3,6,6 5 1,1
3,3 6 5,5,5,5
1,1,9,9,8,8 7 1,1
8 4,4,1,1,7,7
3,3,1,1,3,3 9 7,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
72
72
849
849
9359
9359
5075
2276
5075
2276
1124
1124
19545
19545
17016
17016
72019
72019
11170
11170
31757
63232
31757
63232
82247
82247
56804
56804
11350
11350
22484
22484
43503
43503
352454
352454
Quảng Ngãi
SG
49
49
076
076
8166
8166
5803
5803
4064
4064
5754
5754
73391
73391
39329
39329
11162
11162
43151
43151
16664
16664
81467
81467
61080
61080
98557
98557
94889
94889
02269
02269
38130
38130
742772
742772
Đắk Nông
SD
52
52
852
852
8835
3290
1509
8835
3290
1509
7927
7927
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
69645
86088
69645
86088
38445
38445
63915
63915
452892
452892
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/09/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
7,7,5,5 0 4,4,3,3
1 6,6,9,9
7,7,3,3 2 4,4
0,0 3 2,2
2,2,0,0,8,8,5,5 4 9,9,5,5,7,7
7,7,4,4 5 9,9,7,7,0,0,4,4
7,7,1,1 6
5,5,4,4 7 2,2,5,6,5,6,0,0
8 4,4
4,4,5,5,1,1 9
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
8,8,3,3 0 3,3
9,9,5,5 1
6,6,7,7 2 9,9
0,0 3 0,0
6,6,5,5,6,6 4 9,9
5 4,4,1,1,7,7
7,7,6,6 6 6,6,4,4,2,2,4,4,7,7,9,9
6,6,5,5 7 6,6,2,2
8 0,0,9,9
4,4,2,2,8,8,6,6 9 1,1
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
9,9,9,9 0 9,9
1 5,5
5,5,5,5,9,9 2 7,7
3 5,5,9,4,9,4
9,3,9,3 4 5,5,5,5
3,3,4,4,4,4,1,1 5 2,2,2,2
6
2,2 7 8,8
7,7,8,8 8 9,9,8,8
0,0,3,9,8,3,9,8 9 0,0,9,4,0,9,4,0,2,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
89
535
8775
4748
7942
3637
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
27020
55974
46917
37671
379472
Ninh Thuận
ST
99
550
6611
9079
5517
0203
28625
62371
35688
78398
85232
26186
25740
81617
68874
06202
24620
851226
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 24/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 24/09/2021  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
2 0 5
7,7 1 8,7
4,7 2 9,0
3 5,7,7
9,7 4 8,2
3,7,0 5
6
3,3,1 7 5,8,1,4,1,2
4,7,1 8 9
8,2 9 4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
5,4,2 0 3,2
1,7 1 1,7,7
3,0 2 5,0,6
0 3 2
7 4 0
2 5 0
8,2 6
1,1 7 9,1,4
8,9 8 8,6
9,7 9 9,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
18
812
4846
4905
7292
0415
94179
86090
18669
79916
08395
78882
69377
65564
62376
39074
81862
254244
Quảng Trị
ST
40
557
8836
4899
2986
5835
96792
60127
88910
21438
22214
05897
92731
81751
85029
78394
28145
667910
Quảng Bình
SB
10
933
3613
1594
4715
4048
62228
08128
13973
78301
63616
87947
20681
15228
07260
23182
08042
493570
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/09/2021  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
9 0 5
1 8,2,5,6
1,9,8,6 2
3
6,7,4 4 6,4
0,1,9 5
4,1,7 6 9,4,2
7 7 9,7,6,4
1 8 2
7,6 9 2,0,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
4,1,1 0
3,5 1 0,4,0
9 2 7,9
3 6,5,8,1
1,9 4 0,5
3,4 5 7,1
3,8 6
5,2,9 7
3 8 6
9,2 9 9,2,7,4
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
1,6,7 0 1
0,8 1 0,3,5,6
8,4 2 8,8,8
3,1,7 3 3
9 4 8,7,2
1 5
1 6 0
4 7 3,0
4,2,2,2 8 1,2
9 4
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
71
560
7779
0702
3141
5716
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
50082
75087
31156
34097
241508
Khánh Hòa
SKH
40
329
5281
5169
3762
9099
03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
86234
25382
60825
97832
676117
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/09/2021  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
6 0 2,2,8
7,4 1 6,5
0,6,2,0,8 2 2,7
3
4 1
1,9 5 6
1,5 6 0,2
2,7,8,9 7 1,9,7
0 8 2,7
7 9 5,7
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
4,6,2 0 7
8 1 7
6,8,3 2 9,0,5
3 4,2
3 4 0,6
2 5 6
4,5 6 9,2,0
7,0,1 7 7
8 1,9,2
2,6,9,8 9 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
31
31
782
782
7944
6514
8982
7944
6514
8982
1802
1802
40392
46479
58772
57142
07653
40392
46479
58772
57142
07653
73229
97482
73229
97482
72635
58812
72635
58812
13030
13030
10028
10028
027201
027201
Quảng Nam
SM
97
97
964
964
9035
9035
4387
4387
0406
0406
4356
4356
61484
61484
39542
39542
08145
08145
15181
15181
98845
98845
46094
46094
34858
34858
43204
43204
84398
84398
63140
63140
29422
29422
686542
686542
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/09/2021
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/09/2021  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2,2,1,1
3,3,0,0 1 4,4,2,2
8,8,8,8,0,0,9,7,4,9,7,4,8,8,1,1 2 9,9,8,8
5,5 3 1,1,5,5,0,0
4,1,4,1 4 4,4,2,2
3,3 5 3,3
6
7 9,2,9,2
2,2 8 2,2,2,2,2,2
7,7,2,2 9 2,2
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
4,4 0 6,6,4,4
8,8 1
4,4,2,2,4,4 2 2,2
3 5,5
6,6,8,8,9,9,0,0 4 2,2,5,5,5,5,0,0,2,2
3,3,4,4,4,4 5 6,6,8,8
0,0,5,5 6 4,4
9,9,8,8 7
5,5,9,9 8 7,7,4,4,1,1
9 7,7,4,4,8,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 15 ngày )
00  ( 13 ngày )
74  ( 12 ngày )
14  ( 9 ngày )
21  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )

Miền Bắc

49  ( 21 ngày )
53  ( 15 ngày )
07  ( 14 ngày )
22  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
19  ( 12 ngày )
62  ( 11 ngày )
37  ( 10 ngày )
39  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 15 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 9 ngày )
23  ( 7 ngày )
58  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
30  ( 6 ngày )
87  ( 6 ngày )